DZIECIĘCY KLUB „PASTELKI”


„Pastelki” – grupa skupia uzdolnione plastycznie dzieci i młodzież ze szkół podstawowych Gminy Poraj. Działa od maja 2000 roku.
Od wielu lat „Pastelki” często uczestniczą w różnego rodzaju konkursach plastycznych od szczebla gminnego poprzez powiatowy, wojewódzki, ogólnopolski do międzynarodowego włącznie, odnosząc tam sukcesy, czego dowodem są liczne podziękowania i dyplomy dla Gminnego Ośrodka Kultury. Do 2021 roku grupę prowadziła instruktor – Zofia Chwastek, natomiast od 2022 roku młodymi artystami zajmuje się instruktor – Ewelina Kustra. Dzieci spotykają się w dwóch grupach wiekowych: I grupa uczniowie klas I-IV, II grupa – uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych.
W grupie zachodzi duża rotacja, ponieważ przybywają nowe roczniki, a dorastający uczestnicy przechodzą do dorosłej grupy „Kolor” lub rozwijają swoje zdolności we własnym zakresie.

Skip to content