DZIECIĘCY KLUB „PASTELKI”


„Pastelki” – grupa skupia uzdolnione plastycznie dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Poraj swoją działalność rozpoczął od maja 2000 roku.
Od wielu lat „Pastelki” często uczestniczą w różnego rodzaju konkursach plastycznych od szczebla gminnego poprzez powiatowy, wojewódzki, ogólnopolski do międzynarodowego włącznie, odnosząc tam sukcesy, czego dowodem są liczne podziękowania i dyplomy dla Gminnego Ośrodka Kultury i prowadzącej grupę instruktor plastyki – Zofii Chwastek.
W grupie zachodzi duża rotacja, ponieważ przybywają nowe roczniki, a dorastający uczestnicy przechodzą do dorosłej grupy „Kolor” lub rozwijają swoje zdolności we własnym zakresie.

Skip to content