GMINA PORAJ PRZY WIGILIJNYM STOLE

Magiczny czas Bożego Narodzenia to okres rodzinnego i radosnego świętowania. 14 grudnia odbyło się już po raz ósmy spotkanie wigilijne, na które wójt Gminy Poraj – Katarzyna Kaźmierczak

zaprosiła przedstawicieli różnych środowisk oraz osoby samotne z terenu naszej Gminy. W sumie w tej wyjątkowej uroczystości wzięło udział ok. 170 osób.
Uroczystość rozpoczęła wójt Gminy, która przekazała mieszkańcom życzenia zdrowia, siły i pomyślności na cały następny rok.[- Życzę roku pełnego życzliwości, wzajemnego szacunku, spokoju, który jest nam wszystkim bardzo potrzebny, w tych niewątpliwie trudnych czasach. Żebyśmy się nawzajem lubili, a nawet różniąc się, mogli się różnić pięknie, i żeby to było konstruktywne]- mówiła wójt K. Kaźmierczak.
Kolejne życzenia oraz podziękowania za wieloletnią współpracę złożył również były wójt Gminy Poraj – Łukasz Stachera.
Wigilia to bardzo wyjątkowa i uroczysta chwila. Przy wspólnym stole zasiedli radni, dyrektorzy szkół i przedszkoli, sołtysi, przedstawiciele rad sołeckich, duchowni, radni powiatowi, przedstawiciele Urzędu Gminy, szefowie stowarzyszeń, klubów i zespołów działających przy GOK. Wstępem do wspólnej wigilii było poświęcenie opłatków przez ks. Jana Lisieckiego – proboszcza parafii w Choroniu, w asyście księży z parafii Gminy Poraj: ks. Zdzisława Zgrzebnego oraz ks. Zbigniewa Dudka. Po przeczytaniu fragmentu Pisma Świętego przez ks. Jana Lisieckiego opłatki zostały wręczone zaproszonym gościom, którzy łamiąc się nimi wzajemnie, składali sobie życzenia. Po tym pięknym geście wszyscy zasiedli do wigilijnego stołu. Wspaniały przedsmak świąt zapewniła kolacja, na której nie zabrakło tradycyjnych przysmaków świątecznej kuchni: zupy grzybowej, ryby, czy kapusty z grochem. Wszystkie wigilijne potrawy przygotowały Panie z KGW „Choronianki”, za co należą im się gorące podziękowania. Wieczerzę zorganizował Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju, we współpracy z Urzędem Gminy, OSP w Choroniu i Centrum Integracji Społecznej (CIS), a poprowadził Andrzej Kozłowski – kierownik Referatu Komunikacji Społecznej, Informatyki i Promocji UG Poraj. Jak nakazuje tradycja, każda wieczerza wigilijna nie może się odbyć bez wspólnego kolędowania. Nie inaczej było podczas Wigilii Gminnej. W ramach części artystycznej tego wieczoru na scenie zaprezentowali się: Zespół Śpiewaczy „Choronianki”, Orkiestra Dęta z Choronia, „Szalona Piątka Plus”, Zespół Wokalno-Instrumentalny z Żarek Letniska, Zespół Śpiewaczy „Malwy” wraz Jurajską Kapelą Biesiadną i Zespół Śpiewaczy „Kalina”.
Smaczne potrawy wigilijne, piękne kolędy, wyjątkowa scenografia, a nade wszystko rodzinna atmosfera złożyły się na wyjątkowe, pełne życzliwości spotkanie, które wprowadziło wszystkich zebranych w ten szczególny czas oczekiwania na święta Bożego Narodzenia.
Dyrektor GOK podziękowała wszystkim współorganizatorom za pomoc w organizacji Wigilii Gminnej. Drobne upominki wraz z najlepszymi życzeniami na święta otrzymali: wójt Katarzyna Kaźmierczak, przewodnicząca KGW „Choronianki” Henryka Klimek, prezes OSP Choroń – Tomasz Marchewka, kierownik Centrum Integracji Społecznej w Poraju – Ewelina Drzewiecka oraz instruktor warsztatu artystycznego CIS – Klaudia Zalega.
Oczywiście nikt z zaproszonych gości nie wyszedł tego wieczoru z pustymi rękami, ponieważ każdy otrzymał mały, ale z serca płynący upominek od GOK – piękne, ręcznie wykonane serce ceramiczne, zaprojektowane i wykonane przez Martę Jędrzejewską – instruktora ceramiki GOK Poraj.

Skip to content