GMINA PORAJ ZAWSZE Z SENIORAMI!

W miniony czwartek, 24 października br., Gmina Poraj uczciła Europejski Dzień Seniora. Uroczystość odbyła się w sali widowiskowo-kinowej „Bajka”.

Tradycyjnie organizatorem tego przedsięwzięcia był Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju, a honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęła wójt Gminy Poraj – Katarzyna Kaźmierczak.

W Gminnym Ośrodku Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju, w którym tradycję traktuje się z wielkim szacunkiem, Seniorzy mają swoje wyjątkowe miejsce i spełniają wyjątkową rolę, bardzo aktywnie współpracując zarówno na płaszczyźnie kulturalnej jaki i społecznej.
V Gminny Dzień Seniora zainaugurowała Krystyna Bodnar-Miler z Klubu literacko-historycznego „Pod Strofą”, która przeczytała wiersz swojego autorstwa pt.: „Los”. Utwór, wraz z innymi 59. wierszami pozostałych członków Klubu, znalazł się w tomiku pt.: „Zamyślenia poetyckie”. To właśnie jego wydanie było inspiracją do poznania twórczości aktywnych literatów z Gminy Poraj. Miłośnicy poezji mogą się zapoznać z najnowszą twórczością Klubu „Pod Strofą”, wypożyczając tomik w Gminnej Bibliotece Publicznej w Poraju.

Licznie przybyłych gości przywitali: dyrektor GOK w Poraju – Magdalena Ryziuk-Wilk i zastępca kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych – Andrzej Kozłowski, którzy wspólnie poprowadzili całą uroczystość.


Filmowe podziękowanie
Podobnie jak w roku ubiegłym dla Seniorów został przygotowany film pt.: „Gmina Poraj zawsze z Seniorami”, ukazujący efekty ich aktywnej działalności. Były to dziesiątki zdjęć, które powstały na przestrzeni roku podczas występów, wycieczek i spotkań. Każdy mógł odnaleźć w tych okruchach wspomnień siebie i przypomnieć sobie miłe chwile, które towarzyszyły sytuacjom uchwyconym w kadrze.

Tego wieczoru nie zabrakło także podziękowań i wyrazów szacunku dla ludzi w „jesieni życia”, którzy angażują się czynnie w życie społeczno-kulturalne naszej Gminy.

[- Gminny Dzień Seniora to ten szczególny moment, gdy chcemy docenić naszych Seniorów, podkreślić potencjał doświadczenia, wartości i wiedzy, z których mogą i powinny czerpać młodsze pokolenia. Nasi Seniorzy są źródłem życiowej mądrości, którą nabywa się właśnie z upływem lat]- mówi K. Kaźmierczak.

Wręczenie dyplomów

Specjalne wyróżnienia za twórcze zaangażowanie w rozwój kultury w Gminie Poraj i społeczne działanie na rzecz środowiska Seniorów otrzymali:

Halina Podlejska – przewodnicząca KGW „MALWY”

Henryka Klimek – przewodnicząca KGW „CHORONIANKI”

Teodora Kostarczyk oraz Danuta Ryczek – przewodniczące KGW „KALINA”

Irena Jędruszek – przewodnicząca KGW „NATALINKI”

Andrzej Jasiulek – przewodniczący PZERiI Koła Terenowego w Poraju

Józef Zimoląg – przewodniczący PZERiI Koła Terenowego w Żarkach Letnisku

Barbara Skóra – przewodnicząca PZERiI Koła Terenowego w Choroniu

Bogusława Chwist – przewodnicząca PZERiI Koła Terenowego w Jastrzębiu

Ilona Mrowiec – prezes Towarzystwa Przyjaciół Żarek Letniska

Mirosław Podlejski – kierownik muzyczny Jurajskiej Kapeli Biesiadnej z Poraja

Józef Ślusarz – członek Kapeli Biesiadnej z Choronia

Wiesław Duda – prezes Orkiestry Dętej z Choronia

Marek Salamoński – prezes Orkiestry Dętej z Poraja

Elżbieta Jatulewicz – instruktor zespołu „Szalona Piątka Plus”

Wiesław Popielak, Krystyna Bodnar-Miler, Anna Zagroba, Stanisław Miszczyk, Lesława Popoczyk, Barbara Nowak – członkowie Klubu Literacko-Historycznego „Pod Strofą”

Zbigniew Wieczorek – kierownik Zespołu „JARZĘBINA” z Żarek Letniska

Beata Polak – prezes Związku Kombatantów RP

Grzegorz Sawicki – prezes Związku Żołnierzy Polskich

Krystyna Maciejewska-Gniatkowska – piosenkarka

Ewa Matuszczyk – członek Stowarzyszenia „Apasjonata”, długoletnia prezes tego Stowarzyszenia

Genowefa Lasecka – przewodnicząca PZERiI w Myszkowie

Urszula Grzywacz – prezes Stowarzyszenia „Marina Poraj”

Siostra Estera – Ewa Cegielska – dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Poraju

Konrad Maszczyk – chodząca encyklopedia Gminy Poraj

Zdzisław Zasuń – instruktor zespołu śpiewaczego „KALINA”

Henryk Zimoński, który współtworzył wraz z nami Izbę Pamięci Gminy Poraj

Jerzy Maszczyk – który o historii Choronia i Dębowca wie wszystko

Jolanta Zalega – niezastąpiona pani profesor od kulinariów

Przemysław Bąk – sołtys Kuźnicy Starej

Edward Mizera – sołtys Choronia

Dorota Sawicka – sołtys Jastrzębia

Barbara Caban – sołtys Poraja

Mirosław Kozieł – sołtys Żarek Letniska

Anna Ociepka – sołtys Dębowca

Sławomir Widawski – sołtys Masłońskiego

Jan Posiadlik – sołtys Gęzyna

Władysław Rajczyk – prezes Koła Pszczelarzy w Choroniu

Roman Kryst – instruktor Zespołu Śpiewaczego „Choronianki”, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Gaude Mater

Grażyna Łoś-Kryst – autorka tekstów zespołu Śpiewaczego „Choronianki”, skarbnik Stowarzyszenia Wspólnota Gaude Mater

Oprócz pamiątkowych dyplomów dla wyróżnionych osób zostały przygotowane torby z napisem: „Super Senior” wykonanym przez Spółdzielnię Socjalną „Czarodziejki” z Poraja. Były też drobne upominki, wśród których znajdował się tomik Klubu „Pod Strofą”.

Część artystyczna

Dla licznie przybyłych gości został przygotowany program artystyczny. Gwiazdą tegorocznego Dnia Seniora była Anna Żebrowska, która zaśpiewała niezapomniane przeboje Anny Jantar i Ireny Jarockiej zachęcając publiczność do wspólnego śpiewania – bo któż nie zna „Kawiarenek”, czy „Tyle słońca w całym mieście”?

Swój program artystyczny o tematyce filmowej, zaprezentował Zespół „ Radość”, który działa w Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Poraju. W zespole występuje około dwudziestu osób. Panie wyjeżdżają na różnego rodzaju festiwale oraz prezentacje. Swoimi występami uświetniają również imprezy okolicznościowe organizowane na terenie Domu, w którym mieszkają. Instruktorem zespołu jest Agnieszka Adamus, która w przygotowanie pań wkłada całe swoje serce. Występ jest zwieńczeniem projektu: „Seniorzy w Akcji”, który od początku roku jest realizowany w Domu Pomocy Społecznej w Poraju.

Tomik „Zamyślenia poetyckie”

Przed sześcioma laty, z inicjatywy Wiesława Popielaka i dyrektor GOK – Magdaleny Ryziuk-Wilk powstał bardzo wyjątkowy Klub zrzeszający ludzi, dla których poezja, literatura i historia jest czymś szczególnym.

[-Klub „Pod strofą” dziś ma podwójny powód do świętowania. Po pierwsze jest to oczywiście Dzień Seniora, ale może przede wszystkim jest to świeżutkie wydanie ich pracy zbiorowej – czyli tomiku poezji „Zamyślenia poetyckie”. Matką chrzestną tego literackiego „dziecka” jest pani Krystyna Bodnar-Miler. W tomiku znajduje się 60 wierszy autorstwa: Barbary Nowak, Lesławy Popczyk, Anny Zagroby, Stanisława Miszczyka, Wiesława Popielaka i oczywiście Krystyny Bodnar-Miler. Ponadto znajdują się w nim doskonałe karykatury wymienionych wcześniej wieszczy, autorstwa Wiesława Lipeckiego i zdjęcia pięknych obrazów Barbary Nowak. Panią Krystynę Bodnar-Miler już mieliśmy przyjemność usłyszeć, a teraz pozwólcie Państwo, że poprosimy pozostałych twórców o przeczytanie po jednym ze swoich wierszy] – mówiła M. Ryziuk-Wilk.

Każdy z członków Klubu Literackiego otrzymał z rąk Katarzyny Kaźmierczak – wójt Gminy Poraj paczkę z tomikami wydanymi przez GOK Poraj. Ich publikację wsparł również prof. Jerzy Buzek – poseł do Parlamentu Europejskiego.


Na uroczystości wśród zaproszonych gości byli obecni m.in.: wójt Gminy Poraj – Katarzyna Kaźmierczak, radna powiatowa – Anna Socha-Korendo, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Anna Wągrowska-Kumor, radni Rady Gminy: Łukasz Adamczyk, Łukasz Boroń i Bartosz Rajczyk. Wśród dostojnych Seniorów gościliśmy przedstawicieli min.: Kół Gospodyń Wiejskich, Kół Terenowych PZERiI, Stowarzyszeń, Towarzystwa Przyjaciół Żarek Letniska, Jurajskiej Kapeli Biesiadnej, Orkiestr Dętych z Choronia i Poraja, Zespołu „Szalona Piątka Plus”, Klubu Literacko-Historycznego „Pod Strofą”, Zespołu „Jarzębina” z Żarek Letniska, Związku Kombatantów, Związku Żołnierzy Polskich, Stowarzyszenia Miłośników Twórczości Janusza Gniatkowskiego „Apasjonata”, Domu Pomocy Społecznej „Caritas”, sołtysów Gminy Poraj. Swoją obecnością zaszczycił nas również ks. dr Zdzisław Zgrzebny – proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poraju.

Niespodzianki dla Seniorów
Dzięki naszym wspaniałym sponsorom, którzy nie zawiedli, i wsparli organizację V Gminnego Dnia Seniora, każdy Senior otrzymał jakiś upominek. Główną nagrodą był dwuosobowy, trzydniowy wyjazd na baseny termalne do Białki, ufundowany przez Towarzystwo Turystyczne Dla Osób Po 50 roku życia – „Złoty Wiek” z Poraja.
Wyjazd na termy to doskonała okazja by odpocząć, nabrać sił w prozdrowotnych wodach termalnych i jednocześnie doskonale się pobawić. Korzystamy z Term Bania w Białce Tatrzańskiej oraz Term Chochołowskich, największego kompleksu basenów termalnych na Podhalu. Woda w basenach ma od 30 do nawet 38 stopni, jest mocno zmineralizowana pierwiastkami takimi jak magnez, fosfor, potas czy wapń. Działając przez inhalację oraz wchłanianie skórne, woda termalna usprawnia pracę serca, eliminuje nieprzyjemne bóle mięśni i stawów, przyspiesza procesy metaboliczne, działa korzystnie na skórę, przeciwdziała depresji. Korzyści jest znacznie więcej i trudno je wszystkie wymienić. Atrakcjami wyjazdu są wieczorek taneczny z muzyką DJ-a oraz spacer po Zakopanem.

[- Niestety z naszego zaproszenia nie mógł skorzystać pan Jerzy Gacek wraz z małżonką, ale za naszym pośrednictwem przesyłają Państwu serdeczne życzenia zdrowia i dalszej doskonałej formy do działania i realizowania swoich pasji. Pan prezes Jerzy Gacek przygotował dla wszystkich seniorów upominki, które teraz państwu zostaną rozdane]- mówił prowadzący – A. Kozłowski. Każdy z gości otrzymał z rąk radnych Gminy Poraj obrusy ufundowane przez prezesa firmy „Chemks” – J. Gacka.
Ponadto dla wszystkich Seniorów zostały przygotowane drobne upominki w postaci gadżetów reklamowych firm: „Protefix” i „Doppelherz”.
Zwieńczeniem tego miłego spotkania był słodki poczęstunek, któremu towarzyszyła wystawa prac uczestników terapii zajęciowej oraz plastycznej DPS w Poraju.
Podczas czwartkowego wieczoru Seniorzy pokazali, że są wciąż młodzi duchem, że ludzie w jesieni życia mogą i chcą być aktywni, kreatywni i wciąż chcący realizować swoje pasje.

To wspaniałe wydarzenie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych sponsorów:
Towarzystwo Turystyczne dla osób po 50 roku życia „Złoty Wiek” z Poraja, „Ancora Collection” – Firma Dziewiarska z Poraja , „Polontex” S.A. z Częstochowy, Dom Seniora „ZAMMED II”, NZOZ Przychodnia Zdrowia „Mijaczów”, Przedsiębiorstwo Piekarniczo-Cukiernicze „Brel” z Myszkowa, oraz współpracy ze Spółdzielnią Socjalną „Czarodziejki” z Poraja.

Wszystkim – w imieniu Seniorów i organizatorów gorąco dziękujemy!

Skip to content