JAK WE WSPÓLNEJ RODZINIE

W czwartek 12 grudnia już po raz dziewiąty, na zaproszenie wójt Gminy Poraj Katarzyny Kaźmierczak, w sali OSP w Choroniu, spotkali się przedstawiciele różnych środowisk, by wspólnie zasiąść przy wigilijnym stole.

Radni, sołtysi, duchowni, przedstawiciele władz gminy i powiatu, media, szefowie stowarzyszeń, klubów i instytucji publicznych zgromadzili się, by złożyć sobie życzenia i tradycyjnie przełamać się opłatkiem. Był czas na podsumowanie minionego roku, refleksje i podziękowania.

Na zaproszenie wójt Katarzyny Kaźmierczak oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju Magdaleny Ryziuk-Wilk w sali bankietowej remizy OSP w Choroniu spotkali się m.in. radni powiatowi: Anna Socha-Korendo, Rafał Kępski i Mariusz Karkocha; księża: ks. dziekan dr Zdzisław Zgrzebny, proboszcz parafii w Choroniu ks. kanonik Jan Lisiecki, proboszcz parafii w Jastrzębiu ks. Marek Latos, ks. Bogusław Laskowski z Domu Rekolekcyjnego w Masłońskim; przewodniczący Rady Gminy Poraj Sylwester Sawicki wraz z radnymi Rady Gminy: Barbarą Caban, Ewą Masłoń, Łukaszem Adamczykiem z Żoną, Łukaszem Boroniem, Andrzejem Tkaczem, Bartoszem Rajczykiem; sekretarz Gminy Poraj Anna Trąbska, skarbnik Gminy Poraj Anna Kukla, radca prawny Gminy Poraj Monika Stańczyk-Mroczko, główna księgowa Gminy Poraj Monika Sosnowicz, kierownicy referatów Urzędu Gminy Poraj, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Celina Giermala, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Anna Wągrowska-Kumor, kierownik Centrum Integracji Społecznej Ewelina Drzewiecka, dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych Gminy Poraj, kierownik Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Józef Ślusarz, zarząd gminny OSP, prezesi jednostek gminnych OSP oraz druhowie strażacy, prezes Związku Żołnierzy WP Grzegorz Sawicki, przewodniczący Kół Emerytów i Rencistów wraz z reprezentacjami, prezesi oraz członkowie organizacji pozarządowych, zespoły działające przy GOK wraz z instruktorami i koła KGW z Gminy Poraj.
Gospodyni opłatkowego spotkania, wójt Katarzyna Kaźmierczak, podsumowała mijający rok, jednocześnie dziękując przybyłym gościom za zaangażowanie i współpracę, a także złożyła wszystkim życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Gorąco podziękowała paniom z KGW Choronianki, które jak co roku, przygotowały smaczne potrawy wigilijne.
Po części oficjalnej nastąpiło poświęcenie opłatków przez księży, a po przeczytaniu fragmentu Pisma Świętego przez ks. Jana Lisieckiego opłatki zostały wręczone zaproszonym gościom, którzy łamiąc się złożyli okolicznościowe życzenia. Po tym pięknym geście wszyscy zasiedli do wigilijnego stołu.
Jak nakazuje tradycja, każda wieczerza wigilijna nie może się odbyć bez wspólnego kolędowania. Nie inaczej było podczas Wigilii Gminnej. W ramach części artystycznej tego wieczoru na scenie zaprezentowali się: KGW Choronianki, Orkiestra Dęta z Choronia, Szalona Piątka Plus, KGW Jarzębina z Żarek Letniska, KGW Malwy wraz Jurajską Kapelą Biesiadną, KGW Kalina i Kapela Biesiadna z Choronia.
Wszyscy artyści przedstawiali głównie polskie kolędy, choć nie zabrakło również tych z kanonu europejskiego czy kolęd ukraińskich, które wprowadziły gości w świąteczny nastrój. Podobnie jak piękna dekoracja sali, która także stworzyła niezwykłą atmosferę zbliżających się świąt. Każdy gość otrzymał upominek na święta, świąteczny magnes wykonany przez Spółdzielnię Socjalną „Czarodziejki”. Zebrani przy świątecznym stole goście wspólnie przeżywali Wigilię Gminną, która tradycyjnie, co roku, jest pięknym wstępem do Świąt Bożego Narodzenia, obchodzonych rodzinnie w każdym naszym domu.
(tekst i fot. A. Kozłowski)

Skip to content