ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „MALWY”

Zespół ŚPIEWACZY „Malwy” powstał w 2007 roku. Repertuar muzyczny obejmuje przyśpiewki ludowe, biesiadne oraz obrzędowe. Zespół aktywnie uczestniczy w imprezach lokalnych, krajowych, przeglądach i konkursach. W roku 2008 swoimi występami uświetnił 33 imprezy lokalne, jak również występując po całym kraju. Przewodniczącą jest Halina Podlejska, a kierownikiem muzycznym Mirosław Podlejski. Zespół występuje z muzycznym towarzyszeniem Jurajskiej Kapeli Biesiadnej z Poraja.

Skip to content