KLUB LITERACKO – HISTORYCZNY POD STROFĄ

Został założony w 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju. Zrzesza wyśmienite, wielopokoleniowe grono osób, które dostrzega urodę rzeczy drobnych, codziennych, widzi piękno tam, gdzie inni go nie dostrzegają. Są wrażliwi na otaczający świat i piszą, bo inaczej nie potrafią żyć, bezinteresownie wnoszą swój wkład do lokalnej kultury. Nasi poeci wydali 2 tomiki wierszy. Pierwszy tomik „Almanach Klubu pod Strofą” ukazał się w maju 2016 roku, natomiast drugi „Zamyślenia poetyckie” został wydany w 2019 roku przez GOK.
Do porajskiego KLUBU POD STROFĄ należą: Krystyna Bodnar-Miler – animatorka kultury z Żarek Letniska, organizatorka corocznych spotkań poetyckich, Anna Zagroba – jej znak rozpoznawczy to ekologia, wrażliwość na piękno natury, ale również troska o drugiego człowieka, Lesława Popczyk – nauczycielka, żyjąca na co dzień wśród książek, pisze wiersze od wczesnej młodości, Barbara Nowak – zanim chwyciła za pióro, posługiwała się pędzlem, kiedy malarstwo stało się zbyt absorbujące, skierowała swój twórczy potencjał na wyrażenie siebie w poezji i wierszowaniu, Staszek Miszczyk – uwielbia z satyrycznym zacięciem rymować naszą codzienność, Wiesław Popielak – emerytowany nauczyciel. Niektóre jego poetyckie obrazki zostały opublikowane na łamach prasy.
Spotkania Klubu odbywają się w Gminnej Bibliotece Publicznej.

Skip to content