Mecenasi kultury uhonorowani!

W sobotę 22 lutego br., Gmina Poraj i Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego uhonorowali Mecenasów Kultury. Doroczna, uroczysta „Gala Mecenasa Kultury 2019”

to forma podziękowania dla wszystkich osób, instytucji oraz firm, które w minionym roku w największym stopniu angażowały się i wspierały w działaniach kulturalnych, sportowych oraz promocyjnych Gminę Poraj, a także Gminny Ośrodek Kultury w Poraju. Tegoroczna uroczystość odbyła się w nowo wyremontowanej sali OSP w Żarkach Letnisku, a przebiegała pod hasłem „I love kultura”.

Bal Mecenasa Kultury to rokroczne podziękowanie wszystkim sponsorom za miłość i szacunek do kultury w minionym roku. Forma imprezy jest podziękowaniem za całoroczną współpracę wszystkim osobom życzliwym i przychylnym działalności kulturalnej. To podsumowanie miłości i szacunku sponsorów do kultury w Gminie Poraj. W sobotę 22 lutego br, zaproszenie wójt Gminy Poraj Katarzyny Kaźmierczak i dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Magdaleny Ryziuk-Wilk, przyjęli m.in.: posłanka na Sejm RP – Izabela Leszczyna, wicestarosta myszkowski Mariusz Morawiec, radni Powiatu Myszkowskiego Anna Socha-Korendo i Mariusz Karkocha, przewodniczący Rady Gminy Poraj Sylwester Sawicki wraz z radnymi, Jerzy Motłoch – prezes Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury”, Monika Mrożek – kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich ŚODR w Częstochowie, Katarzyna Szostak Specjalista SL – Nadleśnictwo Złoty Potok, sekretarz Gminy Poraj Anna Trąbska, skarbnik Gminy Poraj – Anna Kukla. Licznie przybyli przedstawiciele świata biznesu, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Poraj, artyści, przewodniczący i prezesi Stowarzyszeń, jednostek OSP, Kół Emerytów, a także panie z Kół Gospodyń Wiejskich.

W skład tegorocznej Honorowej Kapituły, która spośród nominowanych w poszczególnych kategoriach (Donator, Sponsor, Animator Kultury i Altruista) przyznała tytuły „Mecenas Kultury 2019”, weszli: wójt Gminy Poraj Katarzyna Kaźmierczak – Przewodnicząca Kapituły, radni Rady Powiatu: Anna Socha-Korendo i Mariusz Karkocha, Barbara Caban – radna Rady Gminy Poraj, Sylwester Sawicki – przewodniczący Rady Gminy Poraj oraz Andrzej Kozłowski.

Kategoria DONATOR:

Nominowani w tej kategorii to instytucje i osoby publiczne, zaangażowane w realizację przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez GOK, a także fundujące nagrody laureatom konkursów i festiwali. W tym roku wśród nich znaleźli się:

 • prof. Jerzy Buzek – Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Powiat Myszkowski
 • ŚODR w Częstochowie
 • ZASP
 • Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury
 • Nadleśnictwo Złoty Potok – Lasy Państwowe

W tym roku Honorowa Kapituła tytuł „Mecenas Kultury 2019” w kategorii Donator przyznała Stowarzyszeniu PPJ.

Nagrody, w postaci statuetki, która powstała w pracowni ceramicznej GOK Poraj oraz obrazu autorstwa Zofii Chwastek – instruktora ds. plastycznych oraz pamiątkowy dyplom, wręczyła na ręce Prezesa Stowarzyszenia – J. Motłocha, Izabela Leszczyna – Posłanka na Sejm RP.

Kategoria SPONSOR:

Nominowani w tej kategorii to firmy, które w 2019 roku w największym stopniu wsparły finansowo i rzeczowo przedsięwzięcia kulturalne realizowane przez GOK Poraj.

Oto nominowani:

 • PRZEDSIĘBIORSTWO PIEKARNICZO-CUKIERNICZE BREL S.C.
 • POLONTEX S.A.
 • SOKPOL Sp. z o.o.
 • STALMET
 • DEFRO Sp. z o.o. Sp.k.
 • Dom Seniora ZAMMED II S.C.
 • PZPHE ELTOM Sp.z o.o. Sp.k.
 • U&R CALOR Sp.z o.o.
 • ANCORA COLLECTION S.C.
 • ZPU CHEMEKS Sp. z o.o.
 • JURAJSKA Sp. z o.o.
 • HOTEL KINGA
 • PRIMPOL Sp. J.
 • ANT-DAR
 • POWIAT MYSZKOWSKI
 • PORECO Sp. z o.o.
 • BES-POLSKA Sp. z o.o.
 • OMEGA TRANSPORT Sp. z o.o.
 • MBS w MYSZKOWIE
 • RESTAURACJA LAGO DEL GUSTO
 • ZOMAX Sp.J.
 • ORLEN STACJA PALIW w PORAJU
 • ECO RECYKLING Sp. z o.o.
 • HOTEL RESTAURACJA „JAŚ i MAŁGOSIA”
 • MAX DRÓB
 • PPHU MEBLE WANAT S.C.
 • HYDROMIREX Sp. z o.o. Sp.k.
 • PAPARAZZI FASHION
 • Sklep TOAST
 • Biuro Podróży DENAR TRAVEL
 • DACH-POL
 • WIOLETTA HADA PRACOWNIA ZŁOTNICZA
 • PROTECTOR OCHRONA Sp. z o.o.
 • CMG OSIEDLE JURAJSKIE
 • PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE SŁAWOMIR OCIEPKA
 • ECO-WORLD Plastics Recycling
 • ZŁOTY WIEK PORAJ – TYLKO PO 50-TCE
 • HURTOWNIA WARZYW I OWOCÓW JAGOPOL

Tegorocznym zwycięzcą w tej kategorii została firma U&R CALOR Sp.z o.o. Werdykt Honorowej Kapituły odczytała radna powiatowa Anna Socha-Korendo, która na ręce Marka Rajczyka – prezesa U&R CALOR, wręczyła nagrody, w tym obraz autorstwa Z. Chwastek.

Stało się już tradycją, rozpoczętą jeszcze w 2013 r., że podczas Balu przyznawany jest Złoty Tytuł „Mecenas Kultury”. Tytuł ten przyznaje Wójt Gminy Poraj i Dyrektor GOK. To wyjątkowe wyróżnienie należy do firm, które w ciągu wielu lat współpracy, nigdy nie odmówiły wsparcia dla lokalnej kultury i zawsze chętnie angażowały się w różnorakie przedsięwzięcia kulturalno-społeczne Gminy Poraj. Dotychczas tytuł ten otrzymały następujące firmy: Z.P.U. „CHEMEKS”, MIĘDZYPOWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY w MYSZKOWIE, firma „ELTOM”, „POLONTEX” S.A., SOKPOL Sp. z o.o., firma PRIMPOL Sp.J. W tym roku do grona Złotych Mecenasów Kultury dołączyło PRZEDSIĘBIORSTWO PIEKARNICZO-CUKIERNICZE BREL S.C. Grzegorz Froś – współwłaściciel firmy „BREL” odebrał z rąk K. Kaźmierczak – Wójt Gminy Poraj oraz S. Sawickiego Przewodniczącego Rady Gminy Poraj pamiątkowy dyplom, statuetkę oraz obraz autorstwa Z. Chwastek.

Kategoria ANIMATOR KULTURY:

Nominowanymi w tej kategorii są osoby zaangażowane, kreatywnie wspierające działalność Gminnego Ośrodka Kultury Poraju, a także twórczo animujące projekty kulturalne związane z Gminą Poraj. Wśród nich w tym roku znaleźli się:

 • Elżbieta Jatulewicz
 • Krystyna Bodnar-Miler
 • Krystyna Maciejewska
 • Stowarzyszenie Miłośników Twórczości Janusza Gniatkowskiego „APASJONATA”
 • Towarzystwo Przyjaciół Żarek Letniska im. hrabiny Stefanii Raczyńskiej
 • Stowarzyszenie „MARINA PORAJ”
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „ASPERA”
 • Konrad Maszczyk
 • Jerzy Maszczyk
 • Mirosław Podlejski
 • Marek Salamoński
 • Wiesław Duda
 • LKS „POLONIA PORAJ”
 • Porajskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu
 • Szkoła Tańca Dobrowolscy z Częstochowy
 • Grażyna i Roman Krystowie
 • Zbigniew Wieczorek
 • Kapela Biesiadna z Choronia

Wyniki w tej kategorii ogłosił Wicestarosta Myszkowski – Mariusz Morawiec, który wręczył również nagrodę – obraz autorstwa Z. Chwastek. Tytuł „Mecenas Kultury 2019” w kategorii Animator Kultury otrzymali Grażyna i Roman Krystowie.

Kategoria ALTRUISTA:

Nominowani w tej kategorii to osoby, które bezinteresownie pomagają przy realizacji przedsięwzięć kulturalnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju.

 

 

Nominowani to:

 • Edyta Ząbkiewicz
 • Jolanta Zalega
 • OSP Gminy Poraj
 • OSP Żarki Letnisko
 • OSP Choroń
 • Rada Sołecka z Choronia
 • PZERiI Koło Terenowe z Choronia
 • KGW „CHORONIANKI”
 • KGW „MALWY”
 • KGW „KALINA”
 • KGW „NATALINKI”
 • Monika Mrożek
 • Spółdzielnia Socjalna „CZARODZIEJKI”
 • Anna Paterek
 • Ewa Masłoń
 • Bartosz Rajczyk
 • Zespół Muzyczny „JURAJSKI ODDZIAŁ BLUESOWY”
 • Zdzisław Zasuń
 • Edward Mizera
 • Aneta Piotrowska
 • Agnieszka Lamch
 • Klaudia Zalega
 • Bartek Bekiersz

Przewodniczący Rady Gminy Poraj – Sylwester Sawicki odczytał nazwiska zdobywczyń tytułu. W tym roku zaszczytne wyróżnienie otrzymały: Aneta Piotrowska i Agnieszka Lamch, które od grubo ponad dekady w finałową niedzielę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zliczają zebrane na szczytny cel pieniądze. Altruistkom wręczono obrazy autorstwa Z. Chwastek, statuetki i dyplomy.

Kategoria SPONSOR SPORTU:

Już od kilku lat tradycją Gali stało się honorowanie osób i firm wspierających lokalny sport. W tym roku tytuł „Sponsor Sportu 2019” otrzymała firma DACH-POL z Poraja. Nagrodę z rąk Wójt Gminy Poraj – K. Kaźmierczak oraz Andrzeja Tkacza – Radnego Rady Gminy Poraj oraz byłego zawodnika i działacza społecznego LKS POLONII PORAJ – odebrał właściciel firmy DACH-POL Adam Musialik.

 

Tytuł „PROMOTOR GMINY PORAJ”:

Tytuł „Promotora Gminy Poraj” przyznawany jest instytucjom, zespołom, które na przestrzeni ubiegłego roku godnie reprezentowały i promowały naszą Gminę. W tym roku nagrodę otrzymał Zespół Muzyczny „Jurajski Oddział Bluesowy”. W imieniu członków zespołu pamiątkową statuetkę z rąk Wójt Gminy Poraj – K. Kaźmierczak odebrał Bogdan Majchrzak,

Wszyscy nominowani w poszczególnych kategoriach otrzymali w tym roku zupełnie wyjątkowe – pamiątkowe dyplomy, które powstały w pracowni Spółdzielni Socjalnej „Czarodziejki”.

Gala Mecenasa Kultury to za każdym razem wspaniała okazja do podziękowań skierowanych do zaproszonych gości. „Dziękuję” tego wieczoru było słowem, które wielokrotnie padało z ust wójt K. Kaźmierczak oraz dyrektor GOK M. Ryziuk-Wilk. Dziękowano nie tylko za wsparcie finansowe i rzeczowe, ale również za aktywną obecność i pomoc przy realizacji wydarzeń kulturalnych, organizowanych przez GOK Poraj w naszej Gminie. [- Za Państwa serce dla kultury, my ofiarowujemy Wam nasze – ceramiczne, niepowtarzalne i wyjątkowe, a każde z wielkim wyrazem wdzięczności za to, że jesteście z nami]- mówiła dyrektor GOK – M. Ryziuk-Wilk.

Podczas tego uroczystego wieczoru nie mogło zabraknąć podziękowań dla wójt Gminy Poraj – K. Kaźmierczak i przewodniczącego Rady Gminy Poraj – S. Sawickiego, którym za przychylność i pomoc w realizacji wydarzeń kulturalnych organizowanych w 2019 roku dyrektor GOK – M. Ryziuk-Wilk wręczyła pamiątkowe statuetki.

Oprawę artystyczną Gali zapewnili młodzi, utalentowani tancerze ze Szkoły Tańca Dobrowolscy z Częstochowy – Maja Szmigielska i Oskar Dobrowolski, którzy na parkiecie zaprezentowali dwa tańce – walc wiedeński i gorącą, zmysłową rumbę.

Jak co roku, Galę poprowadził Andrzej Kozłowski.

Podczas Gali odbyła się też licytacja, którą poprowadziła Wójt Gminy Poraj – K. Kaźmierczak. W tym roku „pod młotek” trafiły nietuzinkowe przedmioty. Pierwszym był obraz przedstawiający ikonę światowego filmu – Marilyn Monroe, autorstwa Z. Chwastek, a kolejnym – portret kobiety autorstwa Eweliny Kustra. Oprócz obrazów licytowano również Złotą Rybkę, która – miejmy nadzieję – spełni nie tylko trzy życzenia swoich nowych właścicieli. Zwycięzcami licytacji zostali: Ewa Masłoń, Andrzej Kaźmierczak i Arkadiusz Biały. W tym miejscu serdecznie dziękujemy zwycięzcom i wszystkim, którzy wzięli udział w licytacji.

Tegoroczna Gala Mecenasa Kultury nie mogłaby się odbyć bez wsparcia nieocenionych Darczyńców, którym gorąco dziękujemy.

Sponsorzy Strategiczni:

ZPU „CHEMEKS” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Piekarniczo-Cukiernicze „BREL” S.C.;

Sponsorzy Główni:

SOKPOL” Sp. z o.o., DOM SENIORA ZAMMED II S.C., „JURAJSKA” Sp.z o.o., Biuro Podróży „DENAR TRAVEL”, Hurtownia Warzyw i Owoców „JAGOPOL”;

Sponsorzy Wspierający:

Zakład Piekarniczo-Cukierniczy „JARKO”, „JAJECZKO” Genowefa Landecka, OSM MYSZKÓW.

Partnerzy:

ADIEU BIŻUTERIA, FOTOGRAFIA Anna Paterek, Spółdzielnia Socjalna „CZARODZIEJKI”,

Szkoła Tańca Dobrowolscy, KORN EVENT.

Za wsparcie Gali od strony kulinarnej ogromne słowa wdzięczności kierujemy pod adresem Kół Gospodyń Wiejskich: „Kalina”, „Malwy” i „Natalinki”.

Serdeczne podziękowania dla OSP Żarki Letnisko za udostępnienie sali i za przychylność okazaną podczas organizacji przedsięwzięcia.

Specjalne podziękowania dla Spółdzielni Socjalnej „Czarodziejki” za projekt i wykonanie cudownych dyplomów dla wszystkich nominowanych.

Dzięki życzliwemu wsparciu mecenasów i merytorycznemu działaniu GOK udało się stworzyć w Gminie Poraj rodzinę ludzi wrażliwych na piękno i znaczenie kultury. Mimo różnych problemów, istota kultury pozostaje niezmienna. Dziękujemy sponsorom za to, że po raz kolejny uwierzyli, że warto z współpracować z Gminą Poraj, za zaufanie, wspólne wzruszenia i piękne wspomnienia z całego 2019 roku. Mecenasom kultury – za zrozumienie dla potrzeb lokalnego społeczeństwa w obszarze kultury. Słowa uznania za zrozumienie dla ambicji łączenia w codziennej działalności wartości artystycznych, edukacyjnych i wychowawczych z niezbędnymi w obecnych czasach potrzebami finansowymi, za wsparcie oddolnych inicjatyw oraz częstokroć osobiste zaangażowanie. Dziękując za wsparcie, dziękujemy za wszelkie inspiracje do dalszych poszukiwań oraz dialogu w duchu szacunku i miłości dla kultury” – podsumowuje Katarzyna Kaźmierczak, wójt Gminy Poraj.

 

Skip to content