NAJPIĘKNIEJSZE SZOPKI BOŻONARODZENIOWE WYBRANE!

We wtorek, 28 grudnia br. Jury oceniło Szopki Bożonarodzeniowe zgłoszone do II Gminnego Konkursu Plastycznego na Najładniejszą Szopkę Bożonarodzeniową.

Organizatorem Konkursu był Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju, współorganizatorem – Stowarzyszenie Wspólnota Gaude Mater z Częstochowy. Patronat honorowy nad całym przedsięwzięciem objęła wójt Gminy Poraj – Katarzyna Kaźmierczak.

Jak zawsze nie zawiedliście. Wasze Szopki Bożonarodzeniowe, mimo że każda z nich była zupełnie inna i niepowtarzalna, oddawały świąteczny nastrój i pokazały ile serca i pracy włożyliście w ich przygotowanie. Jury w składzie: Katarzyna Kaźmierczak – wójt Gminy Poraj, Magdalena Ryziuk-Wilk – dyrektor GOK w Poraju, Roman Kryst – prezes zarządu Stowarzyszenia Wspólnota Gaude Mater oraz Andrzej Kozłowski – zastępca kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych dokonało oceny zgłoszonych szopek. W tym roku odbyła się ona w dwóch kategoriach: I kat. – Rodzina, II kat. – Stowarzyszenie (OSP, KGW, itp.). Po naradzie jurorzy postanowili przyznać następujące nagrody:

I kat.: RODZINA

I miejsce: rodzina Czerwików z Choronia – nagroda finansowa w wysokości 400 zł

II miejsce: rodzina Kaniewskich z Choronia – nagroda finansowa w wysokości 300 zł,

III miejsce: rodzina Klimczyków z Poraja – nagroda finansowa w wysokości 200 zł;

II kat. STOWARZYSZENIA (OSP, KGW, itp.)

I miejsce: KGW „NATALINKI” z Masłońskiego – nagroda finansowa w wysokości 800 zł,

II miejsce: OSP Żarki Letnisko – nagroda finansowa w wysokości 600 zł.

Uroczyste wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów zaplanowane jest na początek stycznia 2022 r. i odbędzie się w Kościele Parafialnym w Choroniu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli wspólnie z rodziną i przyjaciółmi przygotować świąteczne szopki, pokazać je szerszemu gronu odbiorców, a przez to przedłużyć okres Bożego Narodzenia – czas radości i nadziei.

 

Skip to content