ORKIESTRA DĘTA Z PORAJA

SPOŁECZNA ORKIESTRA DĘTA Z PORAJA

Orkiestra Dęta w Poraju powstała w 1945 r. z inicjatywy druha Leona Salamońskiego i zarządu OSP w Poraju. Utworzona została ze składek społecznych, za które została zakupiona znaczna część instrumentów. W tym czasie orkiestrę prowadził kapelmistrz Wiesław Jabłoński, a muzyków było około 20. W 1965 roku pod batutą Kazimierza Kiśla oraz Naczelnika Straży OSP w Poraju Jerzego Wilczyńskiego i Prezesa Mieczysława Kapuściaka orkiestra liczyła 35 muzyków i zmieniła repertuar granych utworów. W „Przeglądzie Wojewódzkim” w Wiśle w 1971 roku orkiestra zajęła I miejsce i była wytypowana na przegląd Polski Południowej w Piwnicznej, gdzie również zdobyła I miejsce. W 1973 roku orkiestra brała udział w Przeglądzie Ogólnopolskim w Koszalinie i tam zajęła III miejsce. W roku 1975 batutę przejął kapelmistrz Jan Surowiec, który kontynuował dobrą passę orkiestry. I tak orkiestra zajęła I miejsce na Przeglądzie Wojewódzkim w Częstochowie, po czym wzięła udział w nagraniach w Telewizji Katowice. W kolejnych latach Kapelmistrzami Orkiestry byli: Jerzy Duchnowski, Janusz Kudła i Roman Kryst.

Od początku lat 80-tych prezesem orkiestry był Ryszard Salamoński – syn Leona Salamońskiego, a w 2011 roku szefem orkiestry został kolejny potomek rodziny Salamońskich – Marek Salamoński – w 2014 roku nagrodzony statuetką „Mecenas Kultury” za zaangażowanie w działalność orkiestry.

Obecnym Kapelmistrzem orkiestry jest Piotr Janik. Orkiestra występuje podczas uroczystości Gminnych, kościelnych i w trakcie przedsięwzięć realizowanych przez GOK.

 

Skip to content