SENIORZY ŚWIĘTOWALI W PORAJU!

 
W miniony czwartek Gmina Poraj uczciła Międzynarodowy Dzień Seniora, który w tym roku został połączony z Międzynarodowym Dniem Białej Laski
– świętem osób niewidomych i słabowidzących. Jak zwykle organizatorem tego przedsięwzięcia był Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju, a honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął wójt Gminy Poraj – Łukasz Stachera.
 Porajski GOK, w którym tradycję traktuje się z wielkim szacunkiem, jest przestrzenią, gdzie seniorzy mają swoje wyjątkowe miejsce i wyjątkową rolę, ponieważ w bardzo aktywny sposób współpracują zarówno na płaszczyźnie kulturalnej jaki i społecznej.
Licznie przybyłych zaproszonych gości przywitał kierownik Referatu Komunikacji Społecznej, Informatyki i Promocji – Andrzej Kozłowski
[- Gminny Dzień Seniora, jest naszym swoistym ukłonem, formą podziękowania i wyrażenia szacunku dla ludzi w „jesieni życia”, którzy angażują się w życie społeczno-kulturalne naszej Gminy. Międzynarodowy Dzień Białej Laski ma przypominać wszystkim o potrzebach osób dotkniętych brakiem lub uszkodzeniem wzroku, którzy chcą żyć tak jak reszta społeczeństwa bez barier i ograniczeń. W dniu Waszego Święta pragniemy podziękować za to, że jesteście z nami, że aktywnie włączacie się w rozwój naszej Gminy. Jesteśmy wdzięczni za to, że tak licznie przybyliście na tę uroczystość]- mówił kierownik – A. Kozłowski.
Tego wieczoru pod adresem zaproszonych gości padło wiele ciepłych słów i podziękowań.
[- Chciałem wszystkim seniorom, a szczególnie tym obecnym na naszym święcie podziękować za całokształt pracy na rzecz społeczności lokalnej. Wykazujecie Państwo aktywność, której wszyscy możemy się od Was uczyć. Wszyscy Państwo osobiście angażujecie się w wypełnianie społecznych funkcji, przejawiające się wszelakimi inicjatywami, działaniami i wrażliwością na potrzeby społeczne mieszkańców naszej Gminy. Państwa kreatywność oraz pomysłowość i twórcza inwencja, stały się silną opoką funkcjonowania Gminy, przyczyniając się do skuteczniejszego rozwiązywania żywotnych
i najistotniejszych spraw dla całej naszej lokalnej społeczności]- mówił wójt Łukasz Stachera – gospodarz spotkania.
Natomiast ksiądz prałat dr. Zdzisław Zgrzebny – proboszcz parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poraju –
w piękny sposób ujął słowami jesień życia, w której Seniorzy pokazują, iż mają w sobie jeszcze wiele sił witalnych i nie wiek jest tutaj najważniejszy, lecz radość bycia razem. Pogratulował aktywności obecnym na spotkaniu Seniorom i życzył jednocześnie dalszych owocnie przeżywanych chwil w zdrowiu.
Na uroczystości wśród zaproszonych gości byli obecni m.in. wicestarosta myszkowska – Anna Socha – Korendo, wicewójt Gminy Poraj – Katarzyna Kaźmierczak, przewodniczący Rady Gminy – Andrzej Pawłowski, skarbnik Gminy Poraj – Jadwiga Zasik, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Anna Wągrowska – Kumor, kierownik GOPS – Celina Giermala, kierownik ZEAS – Anna Kukla, kierownik SPZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Poraju – dr. Agnieszka Wójcik, dr. Lidia Szczagiel, kierownik Centrum Integracji Społecznej w Poraju – Ewelina Drzewiecka, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Myszkowie – Genowefa Lasecka. Wśród dostojnych Seniorów gościliśmy przedstawicieli min.: Kół Gospodyń Wiejskich, Kół Terenowych PZERiI, Stowarzyszeń, Związku Niewidomych, Towarzystwa Przyjaciół Żarek Letniska, Jurajskiej Kapeli Biesiadnej, Kapeli Biesiadnej z Choronia, Orkiestr Dętych z Choronia i Poraja, Zespołu „Szalona Piątka Plus”, Klubu Literacko – Historycznego „Pod Strofą”, Zespołu Wokalno–Instrumentalnego z Żarek Letniska, Związku Kombatantów, Związku Żołnierzy Polskich, Stowarzyszenia Miłośników Twórczości Janusza Gniatkowskiego „Apasjonata”, Domu Pomocy Społecznej „Caritas”, sołtysów Gminy Poraj.
Osoby reprezentujące poszczególne środowiska seniorskie, lub też współpracujące z nimi, otrzymały tego dnia z rąk władz gminy i powiatu, dyplomy oraz kwiaty wykonane przez uczestników warsztatu artystycznego Centrum Integracji Społecznej w Poraju.
Gratulacje seniorom składali: wicestarosta Anna Socha-Korendo, wójt Łukasz Stachera, wicewójt – Katarzyna Kaźmierczak i przewodniczący Rady Gminy Poraj – Andrzej Pawłowski oraz dyrektor GOK  w Poraju – Magdalena Ryziuk – Wilk.
Specjalne wyróżnienia za twórcze zaangażowanie w rozwój kultury w Gminie Poraj i społeczne działanie na rzecz środowiska Seniorów otrzymali:
Genowefa Lasecka – przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Myszkowie,
Halina Podlejska – przewodnicząca KGW „Malwy”,
Henryka Klimek – przewodnicząca KGW „Choronianki”,
Teodora Kostarczyk – przewodnicząca KGW „Kalina” – Kuźnica Stara,
Danuta Ryczek – przewodnicząca KGW „Kalina” – Jastrząb, Zdzisława Pluta – przewodnicząca KGW „Porajanki”,
Irena Jędruszek – przewodnicząca Klubu „Natalinki”- Masłońskie,
Barbara Skóra – przewodnicząca PZERiI – Koło Terenowe w Choroniu,
Henryka Celeban – prezes Koła Terenowego w Poraju Polskiego Związku Niewidomych i Słabowidzących,
Elżbieta Jatulewicz – kierownik muzyczny Zespołu „Szalona Piątka Plus”,
Krystyna Maciejewska-Gniatkowska – artystka, piosenkarka, dyrektor artystyczny Festiwalu Piosenek Janusza Gniatkowskiego,
Ewa Matuszczyk – prezes Stowarzyszenia Miłośników Twórczości J.Gniatkowskiego „Apasjonata”,
Henryka Chołdyk – założycielka Teatru Letniskowego „U Hrabiny”,
Urszula Grzywacz – prezes Stowarzyszenia „Marina Poraj”, Krystyna Bodnar-Miler – poetka z Żarek Letniska, pomysłodawca wieczorków poezji i muzyki organizowanych w Żarkach Letnisku,
Siostra Estera- Ewa Cegielska – dyr. Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Poraju,
Barbara Dobosz-Szmida i Mirosława Romańska – członkowie Grupy „Kolor” działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury im. J.Gniatkowskiego w Poraju,
Andrzej Jasiulek – przewodniczący PZERiI – Koło Terenowe w Poraju,
Józef Zimoląg – przewodniczący PZERiI – Koło Terenowe w Żarkach Letnisku,
Zdzisław Broncel – przewodniczący PZERiI – Koło Terenowe w Jastrzębiu,
Ilona Mrowiec – prezes Towarzystwa Przyjaciół Żarek Letniska im. Hrabiny Stefanii Raczyńskiej,
Mirosław Podlejski – kierownik muzyczny Jurajskiej Kapeli Biesiadnej w Poraju, kompozytor,
Józef Ślusarz i Kazimierz Noszczyk – członkowie Kapeli Biesiadnej z Choronia,
Wiesław Duda – prezes Orkiestry Dętej z Choronia,
Marek Salamoński – prezes Orkiestry Dętej z Poraja,
Wiesław Popielak – kierownik Klubu Literacko – Historycznego „Pod Strofą” w Poraju,
Ryszard Świerdza – kierownik Zespołu Wokalno-Instrumentalnego z Żarek Letniska,
Józef Gajdzik – prezes honorowy Związku Kombatantów, Grzegorz Sawicki – prezes Związku Żołnierzy Polskich,
Konrad Maszczyk – współautor audiobooka „Porajskie Perełki”, osoba aktywnie uczestnicząca w tworzeniu Izby Pamięci Gminy Poraj,
Zdzisław Zasuń – akordeonista z Żarek Letniska, aktywnie uczestniczący w życiu kulturalnym Gminy,
Henryk Zimoński – osoba aktywnie uczestnicząca w tworzeniu Izby Pamięci Gminy Poraj,
Teresa Ociepka – sołtys Kużnicy Starej,
Edward Mizera – sołtys Choronia,
Edward Kuc – sołtys Jastrzębia,
Barbara Caban – sołtys Poraja,
Anna Ociepka – sołtys Dębowca,
Jan Podsiadlik – sołtys Gęzyna.
Ponadto wszyscy zaproszeni goście otrzymali z rąk wicestarosty myszkowskiej – Anny Sochy – Korendo pamiątkowe albumy powiatu myszkowskiego.
Uroczystości towarzyszył także wernisaż obrazów wyszywanych metodą krzyżykową oraz ręcznie wyszywanych serwet autorstwa Pani Elżbiety Miazio. Autorka zamiłowanie do haftu odziedziczyła po swojej babci i mamie, których prace są dla niej nadal inspiracją. Od niedawna swoje prace z sukcesami prezentuje w konkursie rękodzieła, np. podczas Folkloriady Jurajskiej.
III Gminny Dzień Seniora wzbogacony został – jak zawsze – przez atrakcyjny program artystyczny.
W tym roku dla naszych szanownych gości recital wykonał kwartet smyczkowy „Dolce Quartet” – złożony z absolwentek Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Marcina Józefa Żebrowskiego
w Częstochowie. Przyjaciółki ze szkolnej ławki zdecydowały się by w 2010 roku rozpocząć wspólną, muzyczną przygodę
w zespole. „Dolce Quartet” ma na swoim koncie wiele przesłuchań m.in. Makroregionalne Przesłuchania w Rybniku, konkursy oraz koncerty. Pierwsze skrzypce w zespole gra porajanka – Jolanta Marcisz, która po ukończeniu częstochowskiej szkoły przeniosła się do Łodzi, gdzie ukończyła studia magisterskie
w klasie wybitnego pedagoga prof. Łukasza Błaszczyka. W 2016 roku postanowiła kształcić się dalej
w Pittsburghu w Stanach Zjednoczonych. Drugie skrzypce to Magdalena Ryszko. Ukończyła studia muzykologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Martyna Susek (altówka) – również absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi, ukończyła studia w 2015 roku w zakresie muzyki klasycznej, jednak jest też bardzo związana ze środowiskiem jazzowym. Na wiolonczeli zagrała Marta Kotaszewska- świeżo upieczona absolwentka Conservatorium Claudio Monteverdi w Balzano we Włoszech.
Repertuar Quartetu jest bardzo zróżnicowany, znajdziemy w nim zarówno utwory klasyczne jak
i standardy jazzowe, muzykę filmową czy rozrywkową. W czwartkowy wieczór „Dolce Quartet” zaprezentował kilka bardzo znanych utworów ze specjalną dedykacją dla wszystkich seniorów.
[- To był wspaniały recital, który na długo pozostanie w naszej pamięci. Dziękuję za tę doskonałą kompilację muzycznych nastrojów wyrażoną w tych przepięknych aranżacjach. To była dla nas ogromna przyjemność]- mówiła dyrektor GOK – M. Ryziuk-Wilk dziękując „Dolce Quartet” za recital.
W tej części programu nie mogło zabraknąć również występów samych seniorów. Wiersze własnego autorstwa zaprezentowali miłośnicy poezji z Klubu „Pod Strofą”: Wiesław Popielak, Stanisław Miszczyk, Krystyna Bodnar-Miler, Barbara Nowak oraz Anna Zagroba – członkowie Klubu Literacko – Historycznego „Pod Strofą” działającego przy GOK w Poraju, którzy tego dnia stworzyli program słowno-muzyczny wraz z gościnnym udziałem uczennic oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej
w Poraju: Katarzyny Łabuś, Julii Kaźmierczak, Nikoli Sygut, Pauliny Jakubczak, Anny Górskej.
Znane przeboje dla wszystkich gości wyśpiewała także Kapela Biesiadna z Choronia. Kilkuletnia aktywność Kapeli skupia się na promowaniu swego repertuaru podczas występów artystycznych na różnych imprezach i uroczystościach na szczeblu gminnym oraz poza gminnym. Natomiast balladę ukraińską „Czaty”Adama Mickiewicza zadeklamował, jak zawsze niesamowity, Konrad Maszczyk z Poraja. Zwieńczeniem tego miłego spotkania był słodki poczęstunek przygotowany dla wszystkich gości. Podczas czwartkowego wieczoru Seniorzy pokazali, że są wciąż młodzi duchem, że ludzie w jesieni życia mogą i chcą być aktywni, kreatywni i wciąż chcący realizować swoje pasje. I właśnie za stworzenie możliwości do realizacji tych pasji dziękowała władzom Gminy – założycielka Teatru Letniskowego „U Hrabiny” – Henryka Chołdyk. Być może są tacy, którzy uważają, że na emeryturze powinno się wyłącznie odpoczywać, ale nie należą do nich porajscy seniorzy, którzy zamiast kapci i wygodnego fotela stawiają na aktywność. Kolejny Dzień Seniora w Poraju przeszedł już do historii, lecz już dziś mamy nadzieję, iż w przyszłym roku spotkamy się w dobrym zdrowiu w takim samym, a może jeszcze liczniejszym, składzie.

Skip to content