Tytuły „Mecenas Kultury 2018” rozdane

W sobotę 26 stycznia, Gmina Poraj i Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego uhonorowali mecenasów kultury. Doroczna, uroczysta gala „Bal Mecenasa Kultury 2018” to forma podziękowania dla wszystkich osób, instytucji oraz firm, które w minionym roku w największym stopniu angażowały się i wspierały w działaniach kulturalnych, sportowych oraz promocyjnych Gminę Poraj, a także porajski ośrodek kultury. Tegoroczna uroczystość odbyła się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym „Poraj” w Jastrzębiu, a towarzyszyła jej scenografia inspirowana przepięknym, barwnym, polskim folklorem.

Tegoroczną Galę poprowadził Zastępca Kierownika, ds współpracy z mediami i organizacjami pozarządowymi Urzędu Gminy Poraj – Andrzej Kozłowski.

Zaproszenie wójt Gminy Poraj Katarzyny Kaźmierczak i dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Magdaleny Ryziuk-Wilk, w tym roku przyjęli m.in.: wicestarosta myszkowski Mariusz Morawiec, radni Powiatu Myszkowskiego Anna Socha-Korendo i Mariusz Karkocha, wójt Gminy Poraj w latach 2010-2018 Łukasz Stachera, przewodniczący Rady Gminy Poraj Sylwester Sawicki wraz z radnymi, sekretarz Gminy Poraj Anna Trąbska, Radca Prawny UG Poraj Monika Stańczyk-Mroczko, zastępca Dyrektora Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Tomasz Wiekiera, kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich ŚODR w Częstochowie Monika Mrożek, specjalista w Dziale Inwestycji i Nieruchomości Regionalnego Funduszu Gospodarczego Tomasz Maj, a także dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Poraj, przedstawiciele Rad Sołeckich oraz wielu zacnych gości wśród nich przedstawiciele świata biznesu, artyści, przewodniczący i prezesi Stowarzyszeń, jednostek OSP, Kół Emerytów, oraz panie z Kół Gospodyń Wiejskich.

W skład tegorocznej Honorowej Kapituły, która spośród nominowanych w poszczególnych kategoriach (Donator, Sponsor, Animator i Altruista) przyznała tytuły „Mecenas Kultury 2018”, weszli: Wójt Gminy Poraj Katarzyna Kaźmierczak – Przewodnicząca Kapituły, Mariusz Karkocha – Radny Rady Powiatu, Sylwester Sawicki – Przewodniczący Rady Gminy Poraj oraz Magdalena Ryziuk-Wilk – Dyrektor GOK.

Kategoria DONATOR:

Nominowani w tej kategorii to osoby publiczne, zaangażowane w realizację przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez GOK, a także fundujące nagrody laureatom konkursów i festiwali. W tym roku wśród nich znaleźli się:

 • prof. Jerzy Buzek – Poseł do Parlamentu Europejskiego

 • Izabela Leszczyna – Poseł na Sejm RP

 • Katarzyna Kaźmierczak – Wójt Gminy Poraj

 • Łukasz Stachera – Wójt Gminy Poraj w latach 2010-2018

 • Marek Dziubek – Dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

 • Rafał Kępski – Prezes Spółki PORECO, Radny Powiatu Myszkowskiego

 • Marek Węgrzynowicz – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie

 • Anna Socha-Korendo – Radna Powiatu Myszkowskiego

 • Andrzej Kozłowski – Zastępca Kierownika, współpraca z mediami i organizacjami pozarządowymi

 • Zofia Jakubczyk – Prezes Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie

 • Stanisław Dąbrowa – Radny Powiatu Zawierciańskiego

 • Andrzej Pawłowski – Prezes PTKKFiS

 • Mariusz Karkocha – Radny Powiatu Myszkowskiego

W tym roku Honorowa Kapituła tytuł „Mecenas Kultury 2018” w kategorii Donator przyznała Markowi Dziubkowi – Dyrektorowi Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. W imieniu Dyrektora nagrodę odebrał Jego zastępca – Tomasz Wiekiera.

Nagrody, w postaci statuetki zaprojektowanej i wykonanej przez Martę Jędrzejewską, absolwentkę ASP we Wrocławiu oraz rzeźby autorstwa Bogusława Chwastka, wręczył Wicestarosta Myszkowski Mariusz Morawiec.

Kategoria SPONSOR:

Nominowani w tej kategorii to firmy, które w 2018 roku w największym stopniu wsparły finansowo i rzeczowo GOK w Poraju.

Oto nominowani:

 • PIEKARNIA BREL S.C.
 • POLONTEX S.A.
 • SOKPOL Sp. z o.o.
 • STALMET
 • DEFRO Sp. z o.o. Sp.k.
 • Dom Seniora ZAMMED II S.C.
 • PZPHE ELTOM Sp.z o.o. Sp.k.
 • U&R CALOR Sp.z o.o.
 • ANCORA COLLECTION S.C.
 • ZPU CHEMEKS Sp. z o.o.
 • JURAJSKA Sp. z o.o.
 • HOTEL KINGA
 • PRIMPOL Sp. J.
 • POWIAT MYSZKOWSKI
 • PORECO Sp. z o.o.
 • BES -POLSKA Sp. z o.o.
 • OMEGA TRANSPORT Sp. z o.o.
 • DRUTEX S.A.
 • MBS w MYSZKOWIE
 • RESTAURACJA LAGO DEL GUSTO
 • ZOMAX Sp.J.
 • ORLEN STACJA PALIW w PORAJU
 • ECO RECYKLING Sp. z o.o.
 • HOTEL RESTAURACJA „JAŚ i MAŁGOSIA”
 • MAX DRÓB
 • POL-REM Sp. z o.o.
 • PPHU MEBLE WANAT S.C.
 • PW MONOLIT
 • HYDROMIREX Sp. z o.o. Sp.k.
 • PAPARAZZI FASHION
 • Sklep TOAST
 • AGRA FHU
 • POLDRUK
 • Biuro Podróży DENAR TRAVEL
 • DACH-POL
 • HOUSE OF SWEETS
 • WIOLETTA HADA PRACOWNIA ZŁOTNICZA
 • PROTECTOR OCHRONA Sp. z o.o.

Werdyktem Honorowej Kapituły, który odczytał Przewodniczący Rady Gminy Poraj – Sylwester Sawicki, Tytuł „Mecenas Kultury 2018” w kategorii Sponsor otrzymał Dom Seniora ZAMMED II S.C. Zwycięzca w tej kategorii otrzymał obraz autorstwa Bartosza Koćwina – Laureata Konkursu Rękodzieła Artystycznego organizowanego w ramach Folkloriady Jurajskiej.

Stało się już tradycją, rozpoczętą jeszcze w 2013r., że podczas Balu przyznawany jest Złoty Tytuł „Mecenas Kultury”. Tytuł ten przyznaje Wójt Gminy Poraj i Dyrektor GOK. To wyjątkowe wyróżnienie należy do firm, które w ciągu wielu lat współpracy nigdy nie odmówiły wsparcia dla lokalnej kultury i zawsze chętnie angażowały się w różnorakie przedsięwzięcia kulturalno-społeczne Gminy Poraj. Dotychczas tytuł ten otrzymały następujące firmy: MBS w MYSZKOWIE, „POLONTEX” S.A., SOKPOL Sp. z o.o. W tym roku do grona Złotych Mecenasów Kultury dołączyła firma PRIMPOL Sp. J. Oprócz pamiątkowego dyplomu i statuetki Firmie został przekazany obraz autorstwa Eweliny Kustra – członka Klubu Dorosłego Plastyka „KOLOR”.

Kategoria ANIMATOR KULTURY:

Nominowanymi w tej kategorii są osoby zaangażowane, kreatywnie wspierające działalność Gminnego Ośrodka Kultury Poraju, a także twórczo animujące projekty kulturalne związane z Gminą Poraj. Wśród nich w tym roku znaleźli się:

 • Elżbieta Jatulewicz

 • Krystyna Bodnar-Miler

 • Krystyna Maciejewska

 • Stowarzyszenie Miłośników Twórczości Janusza Gniatkowskiego „APASJONATA”

 • Towarzystwo Przyjaciół Żarek Letniska im. Hrabiny Stefanii Raczyńskiej

 • Stowarzyszenie „MARINA PORAJ”

 • Konrad Maszczyk

 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „ASPERA”

 • Jerzy Maszczyk

 • Marek Salamoński

 • Wiesław Duda

 • LKS „POLONIA PORAJ”

 • POLSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ i SPORTU

Wyniki w tej kategorii ogłosił Radny Powiatowy Mariusz Karkocha.

Tytuł „Mecenas Kultury 2018” w kategorii Animator Kultury otrzymało Towarzystwo Przyjaciół Żarek Letniska im. Hr. Stefanii Raczyńskiej, a nagrodę w postaci obrazu autorstwa Zofii Chwastek odebrała Prezes Zarządu Ilona Mrowiec.

Kategoria ALTRUISTA:

Nominowani w tej kategorii to osoby, które bezinteresownie pomagają przy realizacji przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju.

Nominowani to:

 • Edyta Ząbkiewicz
 • Jolanta Zalega
 • Andrzej Pawłowski
 • OSP Żarki Letnisko
 • OSP Choroń
 • Rada Sołecka z Choronia
 • Koło Terenowe PZERiI z Choronia
 • KGW „Choronianki”
 • KGW „Malwy”
 • KGW „Kalina”
 • Monika Mrożek
 • Edward Mizera
 • OSP GMINY PORAJ
 • JURAJSKA KAPELA BIESIADNA z PORAJA

 • KAPELA BIESIADNA Z CHORONIA

 • ZESPÓŁ MUZYCZNY „JURAJSKI ODDZIAŁ BLUESOWY”

 • Zdzisław Zasuń

 • Roman Kryst

 • Anna Paterek

 • Adrian Dobrowolski

Werdykt Kapituły odczytała Radna Powiatowa Anna Socha-Korendo.

Laureatami w tej kategorii zostały Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Poraj, które podczas Balu reprezentował Mariusz Karkocha – prezes Zarządu Gminnego OSP Poraj. Na jego ręce trafiły nagrody: dyplom, pamiątkowa statuetka oraz obraz autorstwa Eweliny Kustra.

Kategoria SPONSOR SPORTU:

Od kilku lat stało się tradycją, że podczas Balu Mecenasa Kultury honorowane są również osoby i firmy wspierające lokalny sport.

Tytułem „Sponsor Sportu 2018” uhonorowana została Firma „ECO-WORLD PLASTICS RECYCLING” Sp. z o.o. Sp.k. z Masłońskiego, a nagrody z rąk prezesa LKS Polonia Poraj – Michała Grzybowskiego oraz prezesa PTKKFiS – Andrzeja Pawłowskiego w postaci pamiątkowej statuetki i dyplomu, odebrał prezes Firmy – Sebastian Duma.

Tytuł „PROMOTOR GMINY PORAJ”:

Tytuł „Promotora Gminy Poraj” otrzymał Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A., a nagrodę, w imieniu Prezesa Zarządu – Mirosława Matyszczaka, odebrał Tomasz Maj – Kierownik „Jurajskiej Przystani i Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego „Poraj”.

Obraz autorstwa Eweliny Kustra, wręczyli Wójt Gminy Poraj – Katarzyna Kaźmierczak oraz Wójt Gminy Poraj w latach 2010-2018 – Łukasz Stachera.

ANIOŁ DOBROCZYNNOŚCI

Są takie instytucje, które bezinteresownie, z czystej potrzeby serca pomagają tym, którzy tej dobroci najbardziej potrzebują. Dlatego w tym roku został przyznany Tytuł Anioła Dobroczynności, który otrzymało Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „ASPERA” a nagroda to ceramiczny anioł autorstwa laureatki Konkursu Rękodzieła artystycznego.

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE

Jednak to nie koniec podziękowań i wyróżnień. Za Wielkie Serce dla Kultury wyróżnienie specjalne otrzymał Łukasz Stachera – Wójt Gminy Poraj w latach 2010-2018, a wręczyły je: Wójt Gminy Poraj – Katarzyna Kaźmierczak oraz Dyrektor GOK w Poraju – Magdalena Ryziuk-Wilk.

Wszyscy nominowani w poszczególnych kategoriach otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz materiałowe, ręcznie wykonane tulipany w folkowe wzory.

Tego wieczoru słowo „dziękuję” padało wielokrotnie pod adresem gości Balu. Dziękowała wójt Katarzyna Kaźmierczak oraz dyrektor GOK Magdalena Ryziuk-Wilk.

O kulinarną stronę wydarzenia zadbały, jak zwykle niezawodne panie z KGW „Kalina” i przy nieodzownym wsparciu KGW „Malwy”.

Nie mogło w trakcie tego wydarzenia zabraknąć również atrakcji artystycznych. Dwukrotnie, przed zgromadzonymi gośćmi wystąpił Zespół Folklorystyczny „Kamienica” z Kamienicy Polskiej, nawiązując do folkowego klimatu balu. Mogliśmy usłyszeć również niezawodny zespół „Czarne charaktery”.

Stało się już tradycją Balu, że w trakcie zabawy organizowany jest konkurs na najlepszą stylizację nawiązującą do tematu przewodniego wydarzenia – tym razem był to barwny, polski folklor. Najlepiej w tym „klimacie”, zdaniem jurorów wypadli: Emilia Boroń i Ireneusz Nowosadko.

Podczas Balu przeprowadzona została licytacja, którą poprowadziła Wójt Gminy Poraj – Katarzyna Kaźmierczak, a zwycięzcami zostali: Michał Cichoń, Bartosz Kulej i Andrzej Kaźmierczak.

„Bal Mecenasa Kultury” to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie honorujące wszystkie osoby, instytucje oraz firmy, które w minionym roku w największym stopniu angażowały się i wspierały w działaniach kulturalnych, sportowych oraz promocyjnych Gminę Poraj, a także porajski ośrodek kultury. Historia Balu sięga roku 2007. To wówczas po raz pierwszy Gminy Poraj „pokłoniła się” wszystkim ludziom kultury, a także tym którzy ją wspierają.

Tegoroczny Bal został wsparty przez następujących Darczyńców:

Sponsorzy Strategiczni:

„POLONTEX” S.A., ZPU „CHEMEKS” Sp. z o.o., PIEKARNIA „BREL” S.C., Sklep „TOAST” KATARZYNA SYTNIEWSKA, „SOKPOL” Sp. z o.o.;

Sponsorzy Główni:

FOTOGRAFIA ARTYSTYCZNA Anna Paterek, HURTOWNIA WARZYW i OWOCÓW „JAGOPOL”, „JURAJSKA” Sp.z o.o., Sklep Spożywczy „U JACKA”, Restauracja „LAGO DEL GUSTO”;

Sponsorzy Wspierający:

PRACOWNIA ZŁOTNICZA WIOLETTA HADA, DOM SENIORA „ZAMMED II” S.C., PROTECTOR OCHRONA Sp. z o.o., ZAKŁAD PIEKARNICZO – CUKIERNICZY „JARKO”, OSM MYSZKÓW, FIRMA „JAJECZKO” GENOWEFA LANDECKA, „STALMET”, „ORLEN” STACJA PALIW w Poraju, „S&D SZECÓWKA” – Ośrodek Nauki Jazdy.

Skip to content