ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „CHORONIANKI”

ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „Choronianki” zrzesza Panie mieszkające w Choroniu – przewodniczącą jest Henryka Klimek, a kierownikiem muzycznym Roman Kryst. Zespół posiada bardzo bogaty, całoroczny repertuar, dzięki czemu bierze czynny udział w licznych występach organizowanych w gminie Poraj, powiecie myszkowskim i województwie śląskim, a nawet poza granicami kraju. Panie występują na licznych imprezach folklorystycznych, uczestniczą w prezentacjach stołów wielkanocnych i wigilijnych, angażują się w życie społeczno – kulturalne Gminy Poraj. W 2016 roku Zespół zdobył III miejsce na III Festiwalu Muzycznym Artystów Nieprofesjonalnych „Na Klepisku” w Katowicach. Na wniosek Stowarzyszenia Wspólnota „Gaude Mater” Sejmik Województwa Śląskiego odznaczył „Choronianki” Złotą Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Śląskiego”. Za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju kultury, animowania przedsięwzięć artystycznych i promocję Gminy w roku 2012 Zespół otrzymał tytuł „Mecenas Kultury” w kategorii Altruista.

Skip to content