11 LISTOPADA – ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada.

Pandemia koronawirusa spowodowała, że tegoroczne gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada ograniczone zostały do Mszy Św. dostępnej w przestrzeni cyfrowej oraz symbolicznego złożenia wiązanek przez władze gminy i przedstawicieli organizacji pozarządowych, z zachowaniem zasad sanitarnych.W Narodowe Święto Niepodległości 11 Listopada, w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poraju, odbyła się Msza Św. w intencji Ojczyzny. Celebrowana była przez ks. proboszcza Zdzisława Zgrzebnego i transmitowana w Internecie, na gminnym kanale youtubowym „Gmina Poraj. Zalew Atrakcji”. Po mszy przedstawiciele władz gminy i organizacji pozarządowych, indywidualnie, z zachowaniem zasad sanitarnych, złożyli okolicznościowe wiązanki pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wiązanki złożyli: wójt Gminy Poraj Katarzyna Kaźmierczak, przewodniczący Rady Gminy Sylwester Sawicki wraz z radną Dagmarą Superson – Kosztyłą, sekretarz Gminy Anna Trąbska, przedstawiciele środowiska oświaty – kierownik ZEAS i radna powiatowa Anna Socha-Korendo wraz z dyrekcjami szkół: Beatą Cichoń (SP Poraj) i Beatą Rajczyk (Przedszkol i Żłobek w Poraju), prezes ZOSP RP w Poraju i radny powiatowy dh Mariusz Karkocha, przedstawiciele Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK w Poraju i Związku Kombatantów RP, środowisko kultury reprezentowała dyrektor GBP w Poraju Anna Wągrowska – Kumor, a w imieniu Klubu Gazety Polskiej w Poraju wiązankę złożyli radni Leszek Lach i Waldemar Sitek. Uroczystościom towarzyszyła asysta ZHP w Poraju i w Żarkach Letnisku.

(tekst: UG Poraj, foto: Paweł Krzyczmonik)

 

 

 

Skip to content