O nas

Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego jest instytucją zajmującą się działalnością kulturalną na terenie Gminy Poraj. Swoją działalność rozpoczął w 1977 r.
Siedzibą Ośrodka Kultury jest ponad stuletni budynek, tzw. „dworek Koniecznego”, mieszczący się  przy ulicy Piłsudskiego 14 w Poraju.

Dyrektorem GOK-u jest Magdalena Ryziuk – Wilk.

GOK działa jako samorządowa instytucja kultury i realizuje różne dziedziny sztuki w sferze działalności edukacyjnej, artystycznej, rozrywkowej, społeczno-kulturalnej. Działania te są prowadzone w oparciu o roczny plan założeń artystycznych.
Gminny Ośrodek Kultury stale dąży do inicjowania przedsięwzięć służących wykorzystaniu kreatywnych funkcji kultury, a przy tym pozyskania jak największej liczby uczestników realizowanych przedsięwzięć. Działamy z pasją, współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami. Prowadzimy działalność promocyjną Gminy i Regionu. Rozpowszechniamy, rozbudzamy i zaspokajamy potrzeby oraz zainteresowania kulturalne mieszkańców Gminy prowadząc cykl bardzo zróżnicowanych zajęć adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych.
Realizujemy duże imprezy plenerowe, w tym tę największą – Dni Gminy Poraj.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury funkcjonuje Galeria Sztuki Współczesnej oraz Izba Pamięci Gminy Poraj.

Skip to content