70-lecie DZIAŁALNOŚCI KGW „CHORONIANKI”

W piątek 11 maja Koło Gospodyń Wiejskich „Choronianki” w Choroniu obchodziło 70-lecie swojej działalności. Jubileusz był okazją nie tylko do świętowania, uhonorowania koła, ale i do podsumowania długoletniej działalności organizacji.

W 1947 roku z inicjatywy Heleny Sędkowskiej z domu Masłoń powstało w Choroniu Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Wici”. W 1948 roku organizacja przyjęła nazwę Koło Gospodyń Wiejskich w Choroniu. Panie zrzeszone w kole zajmowały się rozpowszechnianiem kurcząt i gęsi, pasz dla drobiu. Organizowały kursy kulinarno – żywieniowe „Przez żołądek do serca”. Panie przez wszystkie lata swojego funkcjonowania brały czynny udział w uroczystościach państwowych, samorządowych i kościelnych. W 1975 roku wzięły udział w programie TVP Katowice, gdzie prezentowały tradycje regionu. W tak dużej aktywności, niczym w mgnieniu oka, minęło paniom 70 lat działalności, na przestrzeni których zmieniał się osobowy skład koła. Obecnie działają w składzie: Henryka Klimek (przewodnicząca), Bronisława Zjawińska, Krystyna Białas, Danuta Wójcik, Ewa Prysak, Bożena Kaniewska, Henryka Górecka, Elżbieta Łyszczarz, Halina Waloch, Maryla Ligus, Maria Tomzik, Lidia Bieniek, Stanisława Ziach, Krystyna Skiba, Urszula Grzywacz. Do grona seniorek koła należą: Maria Socha, Maria Opiłka, Janina Kamińska, Zofia Duda, Helena Rajczyk, Stanisława Pluta, Zofia Domińczyk, Zofia Rajczyk, Krystyna Biała, Alfreda Nocuń, Maria Maszczyk. Z zespołem na co dzień pracują instruktor Roman Kryst i Grażyna Łoś – Kryst, autorka tekstów zespołu. Zespół posiada bardzo bogaty, całoroczny repertuar, dzięki czemu bierze czynny udział w licznych występach organizowanych w gminie Poraj, powiecie myszkowskim i województwie śląskim, a nawet poza granicami kraju. I właśnie za swoją aktywność i w związku ze wspaniałym jubileuszem, otrzymały liczne podziękowania od gości, którzy licznie przybyli, zaszczycając swoją obecnością. Na wniosek prezesa Stowarzyszenia Wspólnota „Gaude Mater” Romana Krysta i wiceprezesa Jana Szymy, Sejmik Województwa Śląskiego odznaczył KGW Choroń Złotą Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Śląskiego”. W imieniu Sejmiku odznakę wręczył przewodniczący Sejmiku Stanisław Gmitruk. To zaszczytne odznaczenie zostało przyznane za wiele lat pracy na rzecz propagowania tradycji ludowych polskiej wsi, nieustannego szerzenia szeroko pojętej kultury, kultywowania tradycji, za dbałość o wszelkie dziedzictwo kulturowe. Z tych samych względów wicestarosta myszkowska Anna Socha – Korendo, wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera i przewodniczący Rady Gminy Poraj Andrzej Pawłowski nagrodzili panie z KGW „Choronianki” suwenirami, medalami okolicznościowymi i kwiatami. List przysłała m.i. europoseł Jadwiga Wiśniewska. Kolejka osób chcących złożyć życzenia była bardzo długa, wśród nich byli: ks. prof. Marian Dudaks. Jan Lisiecki, przedstawiciele lokalnej społeczności, strażacy, seniorzy, orkiestra dęta z Choronia, Rada Sołecka, Sołtys Edward Mizera, sekretarz gminy Maria Magdalena Gurbała, przedstawiciele Urzędu Gminy, dyrektor Szkoły Dorota Mizera, dyrektor GOK Magdalena Ryziuk – Wilk, kierownik Referatu Komunikacji Społecznej Andrzej Kozłowski, prezes Firmy „Złomotex” Marek Rajczyk, panie z KGW „Malwy” z Jurajską Kapelą Biesiadną, KGW „Kalina”, którzy wystąpili również na scenie ze specjalnymi muzycznymi życzeniami oraz Kapela Biesiadna z Choronia, która tego wieczoru grała do tańca. Nie zabrakło tortu i szampana, który ufundowały Jubilatki.

Skip to content