Obchody Święta Konstytucji 3 Maja odbyły się tradycyjnie w kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poraju, a następnie pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie złożono wiązanki, kwiaty i odbyła się część artystyczna.

 
Obchody rocznicy uchwalenia pierwszej w Europie ustawy zasadniczej rozpoczęły się tradycyjnie uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poraju, którą celebrował ks. dr Zdzisław Zgrzebny, proboszcz parafii. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz gminy, wśród nich: wójt Katarzyna Kaźmierczak, przewodniczący Rady Gminy Sylwester Sawicki z radnymi: Krzysztofem Klimkiem, Łukaszem Boroniem, Grzegorzem Bojankiem, Leszkiem Lachem, Bartoszem Rajczykiem, radni powiatowi: Anna Socha-Korendo i Mariusz Karkocha, prezes ZOSP RP w Poraju, mieszkańcy Gminy Poraj, uczniowie szkół podstawowych z pocztami sztandarowymi oraz żołnierze rezerwy ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, harcerze i zuchy z Poraja i Żarek Letniska, strażacy ochotnicy, pracownicy samorządowi, dyrekcje przedszkoli i szkół, przedstawiciele organizacji społecznych, pozarządowych, partii politycznych. Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy uroczystości maszerowali w pochodzie przy dźwiękach Orkiestry Dętej z Choronia, docierając pod pomnik na Skwerze Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie złożono kwiaty i wiązanki. Okolicznościowe przemówienie wygłosiła wójt Katarzyna Kaźmierczak, w którym m.in. przypomniała historię uchwalenia Konstytucji i następstwa tego faktu. Wiele uwagi poświeciła także bieżącej sytuacji polityczno-społecznej, mówiąc m.in.: „W takim dniu jak ten powinniśmy sobie uzmysłowić, jak łatwo zaprzepaścić trud budowania demokracji – systemu opartego na trójpodziale władzy, niezależnym sądownictwie, prawach obywatelskich, a także – co dla nas tu, w małej ojczyźnie ma wielkie znaczenie – SAMORZĄDNOŚCI. Popatrzmy choćby na to co dzieje się w Wenezueli żeby wiedzieć do czego nigdy nie możemy dopuścić tu, w Polsce”. W wystąpieniu wójt podkreśliła także nasze 15-letnie członkostwo w Unii Europejskiej: „Radośnie obchodzimy 15 rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Przez te lata doszło do wzmocnienia pozycji naszego kraju na arenie międzynarodowej, nadania mu nowej roli w stosunkach międzynarodowych – jako członka elitarnej grupy państw demokratycznych, posiadających znaczący wpływ na rozwój sytuacji w świecie”. „Rzeczywistość nie powstaje sama z siebie lecz tworzą ją ludzie. Nasza Gmina, nasza Polska będzie taką, jaką ją sobie wspólnie zbudujemy i zorganizujemy. Każdy na swoim miejscu, w swojej skali możliwości i talentów. Nie bądźmy tu tylko po to, aby żyć i konsumować. Zostawiajmy po sobie jasne i trwałe ślady. Aby i przyszłe pokolenia mogły być z nas dumne” – zakończyła swoje wystąpienie okolicznościowe wójt Katarzyna Kaźmierczak. Część artystyczną, która odbyła się również przy Pomniku Marszałka, uświetnił występ Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Poraj” oraz KGW „Malwy” i Jurajskiej Kapeli Biesiadnej.
tekst UG PORAJ

Skip to content