Dębowiec. Msza w intencji Ojczyzny

W dniu Święta Narodowego 11 Listopada mieszkańcy Dębowca, Choronia i całej Gminy Poraj, jak co roku, modlili się w intencji

Ojczyzny. Mszę Św. z udziałem władz samorządowych gminy, wielu pocztów sztandarowych, przy Pomniku – Mogile odprawił ks. kanonik proboszcz Jan Lisiecki.

Co roku, w świąteczne popołudnie 11 Listopada, mieszkańcy Dębowca, Choronia i Gminy Poraj gromadzą się na wspólnej modlitwie przy Mogile Poległych. Nie inaczej było w trakcie tegorocznego święta. Msza święta za Ojczyznę celebrowana przez ks. kanonika proboszcza Jana Lisieckiego odbyła z udziałem licznie zgromadzonych mieszkańców miejscowości oraz m.in. wójt Katarzyny Kaźmierczak, radnej powiatowej Anny Sochy-Korendo, radnych Rady Gminy – Ewy Masłoń i Bartosza Rajczyka, sołtysów – Edwarda Mizery z Choronia i Anny Ociepki z Dębowca, sekretarz Gminy Anny Trąbskiej. Msza odbyła się w asyście żołnierzy rezerwy ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Poraju, którzy wykonali salwę honorową, druhów ochotników z jednostki OSP z Choronia, harcerzy z Poraja, KGW „Choronianki”, Polskiego Związku Pszczelarskiego w Choroniu, młodzieży szkolnej, seniorów i licznie zgromadzonych mieszkańców. Uroczystości uświetniła Orkiestra Dęta z Choronia. Po mszy świętej, jej uczestnicy złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze na Mogile Poległych.