DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PORAJU ŚWIĘTUJE 100 LAT NIEPODLEGŁE

W piątek, 9 listopada br., w sali widowiskowo-kinowej „Bajka” w Poraju podopieczne Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych im. św. Brata Alberta w Poraju uczciły 100 lat Niepodległej.

Panie, razem z opiekunkami przygotowały wzruszający program artystyczny – „Spotkanie z historią – Śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego w 100. rocznicę odzyskania Niepodległości”. Na scenie porajskiego kina „Bajka” zaprezentował się z patriotycznym programem zespół „Radość” z porajskiego Domu Pomocy Społecznej Sióstr Albertynek i gościnnie zespół „Michalinki” z DPS Sióstr Albertynek w Częstochowie. Pięknie wybrzmiały pieśni przepełnione miłością do ojczyzny w wykonaniu Marii Sikorskiej – lokalnej poetki z Myszkowa.

Występom towarzyszyła wystawa prac plastycznych utalentowanych mieszkanek DPS w Poraju, wyeksponowanych w foyer „Bajki”.

Wśród zgromadzonych gości obecne były nie tylko mieszkanki albertyńskich domów w Poraju i Częstochowie, ale również m.in.: siostry albertynki z prowincji krakowskiej, kapłani z kanclerzem Kurii ks. Marianem Szczerbą, przedstawiciele Wojska Polskiego, władz gminy Poraj – Katarzyna Kaźmierczak – zastępca wójta Gminy Poraj, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Poraju – Anna Wągrowska-Kumor, szkół i placówek wychowawczych, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Małgorzata Pawlik-Karcz, harcerze i wolontariusze w porajskim DPS prowadzonym przez siostry albertynki.

Na zakończenie uroczystości na każdego czekał słodki poczęstunek w postaci biało czerwonego tortu.

Skip to content