GMINA PORAJ ZAWSZE Z SENIORAMI!

W miniony czwartek, 18 października br., Gmina Poraj uczciła Międzynarodowy Dzień Seniora. Uroczystość odbyła si ę w sali widowiskowo-kinowej „Bajka”.

Tradycyjnie organizatorem tego przedsięwzięcia był Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju, a honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął wójt Gminy Poraj – Łukasz Stachera.

Porajski GOK, w którym tradycję traktuje się z wielkim szacunkiem, jest przestrzenią, gdzie seniorzy mają swoje wyjątkowe miejsce i wyjątkową rolę, ponieważ w bardzo aktywny sposób współpracują zarówno na płaszczyźnie kulturalnej jaki i społecznej.
IV Gminny Dzień Seniora zainaugurował występ zespołu „Szalona Piątka Plus” – panie przepięknie zaśpiewały piosenki: „Hallelujah” i „Gelsomina” , które nadały całemu wydarzeniu podniosły charakter.
Licznie przybyłych zaproszonych gości przywitał kierownik Referatu Komunikacji Społecznej, Informatyki i Promocji – Andrzej Kozłowski, który poprowadził również całą uroczystość.
[- Gminny Dzień Seniora jest skromną formą podziękowania i wyrażenia szacunku dla ludzi w „jesieni życia”, którzy angażują się w życie społeczno-kulturalne naszej Gminy. Organizacja wielu przedsięwzięć w Gminie byłaby zupełnie niemożliwa bez udziału naszych kochanych, aktywnych Seniorów]- mówiła dyrektor GOK – Magdalena Ryziuk-Wilk.
Film jako podziękowanie
W tym roku ważnym punktem Dnia Seniora była projekcja filmu pt. „Gmina Poraj zawsze z Seniorami”, były to dziesiątki zdjęć, które powstawały na przestrzeni 8 lat współpracy wójta Gminy Poraj – Łukasza Stachery ze środowiskiem Seniorów. Każdy mógł odnaleźć w tych okruchach wspomnień siebie i przypomnieć sobie miłe chwile, które towarzyszyły sytuacjom prezentowanym na zdjęciach. Projekcja filmu była zaledwie małym skrawkiem tego, co tak naprawdę wydarzyło się w ciągu tych 8 lat.
[- Prezentacja, którą obejrzeliśmy obrazuje ośmioletnią pomoc Urzędu Gminy dla środowiska seniorów w Gminie Poraj. Dużo tu wspomnień, ale jednocześnie świadectwa dobrej współpracy. Zapewniam, że ta pomoc w przyszłości będzie kontynuowana]- mówił wójt Łukasz Stachera – gospodarz spotkania.
Na uroczystości wśród zaproszonych gości byli obecni m.in.: wicestarosta myszkowska – Anna Socha-Korendo, wicewójt Gminy Poraj – Katarzyna Kaźmierczak, przewodniczący Rady Gminy – Andrzej Pawłowski, wiceprzewodniczący Rady Gminy – Mariusz Karkocha, sekretarz Gminy Poraj – Maria Magdalena Gurbała, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Anna Wągrowska-Kumor, kierownik GOPS – Celina Giermala, kierownik SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju – dr Agnieszka Wójcik, kierownik Centrum Integracji Społecznej w Poraju – Ewelina Drzewiecka. Wśród dostojnych Seniorów gościliśmy przedstawicieli min.: Kół Gospodyń Wiejskich, Kół Terenowych PZERiI, Stowarzyszeń, Towarzystwa Przyjaciół Żarek Letniska, Jurajskiej Kapeli Biesiadnej, Kapeli Biesiadnej z Choronia, Orkiestr Dętych z Choronia i Poraja, Zespołu „Szalona Piątka Plus”, Klubu Literacko-Historycznego „Pod Strofą”, Zespołu Wokalno–Instrumentalnego z Żarek Letniska, Związku Kombatantów, Związku Żołnierzy Polskich, Stowarzyszenia Miłośników Twórczości Janusza Gniatkowskiego „Apasjonata”, Domu Pomocy Społecznej „Caritas”, sołtysów Gminy Poraj. Swoją obecnością wydarzenie uświetnili również księża: ks. dr Zdzisław Zgrzebny – proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poraju i ks. Zbigniew Dudek z Domu Rekolekcyjnego Towarzystwa św. Pawła w Masłońskim.
Osoby reprezentujące poszczególne środowiska seniorskie lub też współpracujące z nimi, otrzymały tego dnia z rąk władz gminy i powiatu okolicznościowe dyplomy.
Gratulacje seniorom składali: wicestarosta – Anna Socha-Korendo, wójt – Łukasz Stachera, wicewójt – Katarzyna Kaźmierczak i przewodniczący Rady Gminy Poraj Andrzej Pawłowski oraz dyrektor GOK w Poraju – Magdalena Ryziuk-Wilk.
Specjalne wyróżnienia za twórcze zaangażowanie w rozwój kultury w Gminie Poraj i społeczne działanie na rzecz środowiska Seniorów otrzymali:
Genowefa Lasecka – przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Myszkowie,
Halina Podlejska – przewodnicząca KGW „Malwy”,
Henryka Klimek – przewodnicząca KGW „Choronianki”,
Teodora Kostarczyk – przewodnicząca KGW „Kalina” – Kuźnica Stara,
Danuta Ryczek – przewodnicząca KGW „Kalina” – Jastrząb,
Irena Jędruszek – przewodnicząca Klubu „Natalinki” – Masłońskie,
Elżbieta Barbara Skóra – przewodnicząca PZERiI – Koło Terenowe w Choroniu,
Andrzej Jasiulek – przewodniczący PZERiI – Koło Terenowe w Poraju,
Józef Zimoląg – przewodniczący PZERiI – Koło Terenowe w Żarkach Letnisku,
Bogusława Chwist – przewodnicząca PZERiI – Koło Terenowe w Jastrzębiu,
Elżbieta Jatulewicz – kierownik muzyczny Zespołu „Szalona Piątka Plus”,
Krystyna Maciejewska-Gniatkowska – artystka, piosenkarka, honorowy obywatel Gminy Poraj, współorganizatora Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenek J. Gniatkowskiego
Ewa Matuszczyk – prezes Stowarzyszenia Miłośników Twórczości J. Gniatkowskiego „Apasjonata”,
Henryka Chołdyk – założycielka Teatru Letniskowego „U Hrabiny”,
Urszula Grzywacz – prezes Stowarzyszenia „Marina Poraj”,
Krystyna Bodnar-Miler – poetka z Żarek Letniska, pomysłodawczyni wieczorków z poezją i muzyką organizowanych w Żarkach Letnisku,
Siostra Estera – Ewa Cegielska – dyr. Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Poraju,
ks. dr Zdzisław Zgrzebny – proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poraju,
ks. Zbigniew Dudek z Domu Rekolekcyjnego Towarzystwa św. Pawła w Masłońskim,
Mirosława Romańska, Bogusław Chwastek – członkowie Grupy „Kolor”, działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury im. J. Gniatkowskiego w Poraju,
Ilona Mrowiec – prezes Towarzystwa Przyjaciół Żarek Letniska im. Hrabiny Stefanii Raczyńskiej,
Mirosław Podlejski – kierownik muzyczny Jurajskiej Kapeli Biesiadnej w Poraju, kompozytor,
Józef Ślusarz i Kazimierz Noszczyk – członkowie Kapeli Biesiadnej z Choronia,
Wiesław Duda – prezes Orkiestry Dętej z Choronia,
Marek Salamoński – prezes Orkiestry Dętej z Poraja,
Wiesław Popielak – kierownik Klubu Literacko-Historycznego „Pod Strofą” w Poraju,
Ryszard Świerdza – kierownik Zespołu Wokalno-Instrumentalnego z Żarek Letniska,
Grzegorz Sawicki – prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego,
Beata Polak – prezes Związku Kombatantów RP,
Konrad Maszczyk – współautor audiobooka „Porajskie Perełki”, osoba aktywnie uczestnicząca w tworzeniu Izby Pamięci Gminy Poraj,
Jolanta Zalega – aktywnie angażująca się w przygotowywanie wielu wydarzeń kulturalnych, organizowanych przez GOK w Poraju, wielokrotnie prowadzi warsztaty kulinarne,
Jerzy Maszczyk – autor artykułów o Choroniu, zaangażowany w powstanie kolejnego audiobooka o historii Gminy,
Zdzisław Zasuń – akordeonista z Żarek Letniska, akompaniator Zespołu Śpiewaczego „Kalina”, aktywnie uczestniczący w życiu kulturalnym Gminy,
Grażyna Kryst – autorka tekstów piosenek dla Zespołu Śpiewaczego „Choronianki”,
Roman Kryst – akordeonista z Dębowca, akompaniator Zespołu Śpiewaczego „Choronianki”,
Henryk Zimoński – osoba aktywnie uczestnicząca w tworzeniu Izby Pamięci Gminy Poraj,
Teresa Ociepka – sołtys Kuźnicy Starej,
Edward Mizera – sołtys Choronia,
Edward Kuc – sołtys Jastrzębia,
Barbara Caban – sołtys Poraja,
Anna Ociepka – sołtys Dębowca,
Jan Podsiadlik – sołtys Gęzyna.
Andrzej Kamiński – sołtys Żarek Letniska,
Sławomir Widawski – sołtys Masłońskiego.

Podziękowania dla Wójta
Tego wieczoru specjalną statuetkę oraz kwiaty wykonane z jesiennych liści z rąk dyrektor GOK – odebrał również wójt Ł. Stachera. [- W imieniu pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, swoim własnym oraz wszystkich środowisk twórczych, chciałabym serdecznie podziękować Panu za 8-letnią współpracę. To była ogromna przyjemność współpracować z Człowiekiem, który ma ogromny szacunek do artystów, do wszystkich środowisk, które chcą działać na rzecz krzewienia kultury, jej popularyzacji, rozwoju talentów i pasji naszej społeczności lokalnej. Do wszystkich pomysłów, które pojawiały się na przestrzeni tych 8 lat był Pan nastawiony pozytywnie i nigdy żadnego pomysłu Pan nie negował z zasady. Zawsze mogliśmy na Pana liczyć. Dziękuję, że zawsze priorytetowo traktował Pan rozwój kultury w Gminie Poraj. Dziękuję, że mieszkańcy naszej Gminy, dzieci i młodzież, nie mają kompleksów w porównaniu do dużych ośrodków jeśli chodzi o ofertę kulturalną, o jej dostępność i różnorodność]- mówiła dyrektor GOK.

Niespodzianki dla Seniorów
Tego wieczoru wszystkim seniorom, zgromadzonym na widowni porajskiej „Bajki”, zostały wręczone ramki na zdjęcia, wykonane przez uczestników warsztatu artystycznego Centrum Integracji Społecznej (CiS) w Poraju. Dzięki naszym wspaniałym sponsorom, którzy nie zawiedli, i wsparli organizację IV Gminnego Dnia Seniora, każdy Senior otrzymał jakiś upominek. Można było wygrać drobne artykuły gospodarstwa domowego, dzianinowe tuniki, obrusy i serwetki oraz talony na bukiety o wartości 50 zł każdy, wodę mineralną, soki, pudełeczka na leki oraz Protefix. Ponadto wszyscy zaproszeni goście otrzymali z rąk wicestarosty myszkowskiej – Anny Sochy-Korendo, pamiątkowe albumy powiatu myszkowskiego. Jednak największą wygraną był dwuosobowy, trzydniowy wyjazd na baseny termalne do Białki. Tym razem szczęście dopisało Elżbiecie Barbarze Skórze – przewodniczącej PZERiI Koła Terenowego w Choroniu.
Laureatka wkrótce będzie wypoczywała na Podhalu, a tak wycieczkę wspomina jeden z seniorów – tak zwanych „kolonistów”, który przebywał na termach październiku br.
[- Termy na Podhalu to doskonała okazja, by w otoczeniu majestatycznych polskich Tatr – najwyższego pasma górskiego w Polsce – naładować baterie i nabrać sił do dalszego działania. Kąpiele w wodach termalnych mają dobroczynny wpływ na nasz organizm – poprawiają samopoczucie, poprzez zawartość mikroelementów pomagają wzmocnić organizm i redukują zmęczenie. Bardzo dobrze działają też na skórę, poprawiają metabolizm, usprawniają pracę mięśni. To jeden z wielu powodów, by wybrać się na Podhale i zrelaksować w cieplutkich wodach Term Bania i Chochołowskich.
Dla spragnionych zabawy czeka wieczorek taneczny z DJ-em i jest to doskonała okazja by przy wspólnym stole poznać współtowarzyszy podróży, porozmawiać i dobrze się pobawić. Kwaterujemy w małych miejscowościach położonych z dala od zgiełku miasta, stąd wyjazd na Termy Podhale sprzyja również wyciszeniu. Kąpiemy się w Termach Bania, przepięknym obiekcie idealnie wpasowującym się w naturalne ukształtowania terenu, fantastycznie wykorzystując drewno i kamień; oraz Termach Chochołowskich – największym kompleksie termalnym na Podhalu, miejscu o niezliczonych atrakcjach. Będę polecał ten wyjazd wszystkim miłośnikom relaksu i – przynajmniej chwilowego – zapomnienia o sprawach codziennych. A jeśli do tego wszystkiego dodamy łyżkę korzyści zdrowotnych i szczyptę dobrego zabawy – fantastyczny weekend gwarantowany!] – Kolonista, październik 2018.
Za 10-letnią działalność na rzecz środowiska seniorów i stworzenie wspaniałych możliwości wypoczynku, rekreacji i integracji dla osób w wieku 50+ dyplom specjalny został przyznany Towarzystwu Turystycznemu dla osób po 50 roku życia „Złoty Wiek” z Poraja.
Część artystyczną wydarzenia zakończył występ Elżbiety Okupskiej oraz Marty Tadli – wybitnych aktorek Teatru Rozrywki w Chorzowie, gwiazd kabaretu „Moherowe Berety”. Panie śpiewająco wprawiły zgromadzoną publiczność w dobry nastrój, a zaprezentowane skecze wywoływały salwy śmiechu i gromkie brawa.
Uroczystości towarzyszył także wernisaż obrazów i ceramiki autorstwa Marty Jędrzejewskiej – absolwentki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, instruktorki ceramiki w GOK.
Zwieńczeniem tego miłego spotkania był słodki poczęstunek przygotowany dla wszystkich gości.
Podczas czwartkowego wieczoru Seniorzy pokazali, że są wciąż młodzi duchem, że ludzie w jesieni życia mogą i chcą być aktywni, kreatywni i wciąż chcący realizować swoje pasje.
I właśnie za stworzenie możliwości do realizacji tych pasji dziękowała władzom Gminy – założycielka Teatru Letniskowego „U Hrabiny” – Henryka Chołdyk.
Być może są tacy, którzy uważają, że na emeryturze powinno się wyłącznie odpoczywać, ale nie należą do nich porajscy seniorzy, którzy zamiast kapci i wygodnego fotela stawiają na aktywność. Kolejny Dzień Seniora w Poraju przeszedł do historii, lecz już dziś mamy nadzieję, iż w przyszłym roku spotkamy się w dobrym zdrowiu, w takim samym, a może jeszcze liczniejszym, składzie.
To wspaniałe wydarzenie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych sponsorów:
Towarzystwo Turystyczne dla osób po 50 roku życia „Złoty Wiek” z Poraja (2-osobowa wycieczka na termy), „Sokpol” z Myszkowa (soki), „Jurajska” z Myszkowa (woda mineralna), „Protefix” i „Doppelherz” (upominki reklamowe), „Ancora Collection” – Firma Dziewiarska z Poraja (tuniki), „Primpol AGD”
z Poraja (drobne artykuły gospodarstwa domowego), „AVON” (kosmetyki), „Polontex” S.A. z Częstochowy (obrusy, serwetki), „Brel” z Myszkowa (ciasta), Kwiaciarnia „Kwiaty Joanny” (talony na bukiety), Firma Dziewiarska „Taranis” (wsparcie finansowe), oraz współpracy z CiS. Wszystkim – w imieniu Seniorów i organizatorów gorąco dziękujemy.

Skip to content