GMINNE OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Msza święta i symboliczne złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego były główną częścią Gminnych Obchodów Święta Niepodległości 11 Listopada w Poraju.
Święto Niepodległości obchodzimy dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległego bytu państwowego w 1918 roku, po ponad stu dwudziestu latach od rozbiorów, dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję. Ustanowione zostało po raz pierwszy w ostatnich latach II Rzeczpospolitej, a przywrócone w 1989 r.
Obchody Święta Niepodległości w Poraju rozpoczęły się tradycyjnie mszą świętą w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, celebrowaną przez ks. dziekana dra Zdzisława Zgrzebnego. Pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w skromnych, ograniczonych w tym roku ze względów pandemicznych uroczystościach, uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz samorządowych, harcerze, żołnierze rezerwy, społeczność szkolna, strażacy ochotnicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Wiązanki złożyli: przedstawiciele władz Gminy: Wójt Gminy Poraj Katarzyna Kaźmierczak, Przewodniczący Rady Gminy Sylwester Sawicki wraz z radnymi Grzegorzem Bojankiem (Dobry Poraj) i Leszkiem Lachem (Klub Radnych Gmina dla Wszystkich), sekretarz Anna Trąbska i ks. dziekan dr Zdzisław Zgrzebny, delegacje szkół w osobach Beaty Cichoń – dyr. Szkoły Podstawowej w Poraju, Joanny Sawickiej – dyr. Przedszkola w Żarkach Letnisku, Marioli Karpowicz – dyr. Szkoły Podstawowej w Żarkach Letnisku i kierownik ZEAS Anny Sochy – Korendo, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Poraju – z dhem Mariuszem Karkochą, w imieniu środowiska kultury – Magdalena Ryziuk-Wilk, dyr. GOK w Poraju i dyr. Gminnej Biblioteki Publicznej w Poraju Anna Wągrowska-Kumor, seniorzy z PZERiI w Poraju z przewodniczącym Andrzejem Jasiulkiem na czele, Związek Kombatantów RP i Klub Żołnierzy Rezerwy LOK w Poraju, delegacji których przewodniczył kpt. rez. Grzegorz Sawicki, harcerze ZHP z Poraja i Żarek Letniska z dh. Danielem Maciągowskim.
Okolicznościowe wystąpienie wygłosiła wójt Katarzyna Kaźmierczak, w podkreśliła szczególnie znaczenie święta: „Choć główni aktorzy ówczesnej, tworzącej się Rzeczypospolitej, nie zawsze się ze sobą zgadzali ideologicznie, to potrafili współpracować ponad podziałami, w imię większego celu – wolnego i suwerennego Państwa Polskiego. Wierzę, że Ojcowie niepodległości Polski patrzą na nas z góry i oceniają, co robimy z krajem, któremu przywrócili wolność. Dlatego nie możemy świętować Dnia Niepodległości przeciwko sobie. Świętujmy ten dzień razem”. W swoim wystąpieniu wójt przywołała również bieżące wydarzenia: „Cnota mądrości, porozumienia i zgody, której Polska zawdzięczała tak wiele, zarówno w roku 1918, jak i w roku 1989 r., nie przestaje być aktualnym drogowskazem i dzisiaj. Ta cnota nakazuje nam potrzebę łączenia naszych sił. Ma to swój szczególny wymiar i znaczenie dziś, gdy myślami i sercem jesteśmy na granicy polsko – białoruskiej, gdzie na naszych oczach dzieje się humanitarny dramat, gdzie bieżąca polityka miesza się z historią, nie oglądając się na życie ludzkie. Dziś Polska stoi w obliczu poważnych zagrożeń dla demokracji, ale także zagrożeń pokoju”. Wójt Katarzyna Kaźmierczak przypomniała również o ważnym dla historii Poraja wydarzeniu sprzed 90 lat. W dniu 11 listopada 1931 roku, w 11 rocznicę „odparcia najazdu bolszewickiego na ziemie Rzeczypospolitej” odsłonięto w Poraju Pomnik w hołdzie dla poległych w roku 1920 w walce z bolszewikami/Rosją Sowiecką. W Akcie Erekcyjnym napisano wówczas: „Pomnik ten niech będzie po wsze czasy ozdobą dla Poraja a chwałą dla poległych synów naszej ukochanej Ojczyzny”.

Tekst i fot.: UG Poraj

 

Skip to content