GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA 11 LISTOPADA W PORAJU

13 listopada 2018
Msza święta, przemarsz, złożenie kwiatów, a także uhonorowanie osób krzewiących idee patriotyczne w naszej Gminie oraz otwarcie Izby Regionalnej złożyły się na Gminne Obchody 100.

Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Święto Niepodległości obchodzimy dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległego bytu państwowego w 1918 roku, po ponad stu dwudziestu latach od rozbiorów, dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję. Ustanowione zostało po raz pierwszy w ostatnich latach II Rzeczpospolitej, a przywrócone w 1989 r.

W tym roku był to szczególny jubileusz. W całym kraju i poza jego granicami uczczono 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Z tej okazji Gminne Obchody Święta Niepodległości odbyły się w Poraju. Rozpoczęły się tradycyjnie mszą świętą w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, celebrowaną przez ks. dziekana dra Zdzisława Zgrzebnego. Punktualnie o godz. 12.00 wspólnie odśpiewano Hymn państwowy „Mazurek Dąbrowskiego”. Ta najważniejsza pieśń Polaków rozpoczęła również uroczystości pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie po mszy udali się uczestnicy marszu ulicami Poraja. W uroczystościach uczestniczyli m.in. mieszkańcy, kombatanci, harcerze, żołnierze rezerwy Wojska Polskiego, społeczność szkolna, strażacy ochotnicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, politycznych oraz przedstawiciele firm i instytucji, wicestarosta myszkowska Anna Socha-Korendo, wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera, zastępca wójta Katarzyna Kaźmierczak, przewodniczący Rady Gminy Andrzej Pawłowski, radni gminy i powiatu, liczne poczty sztandarowe z terenu gminy. Pod pomnikiem złożono wiązanki kwiatów.

W swoim wystąpieniu wójt Łukasz Stachera podkreślił znaczenie święta: „Udział w dzisiejszej uroczystości jest także potwierdzeniem wielkiego szacunku i wdzięczności wobec Polaków, którzy walczyli o wolną, niepodległą Ojczyznę”.

Uroczystości uświetniła Orkiestra Dęta z Poraja. Salwę honorową oddali również żołnierze.

Dalsza część uroczystości odbyła się w sali widowiskowo-kinowej „Bajka”, gdzie uhonorowano osoby zasłużone dla krzewienia idei patriotycznych. Wśród nich: Związek Harcerstwa Polskiego w Poraju i Żarkach Letnisku, Związek Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Poraju, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Poraju, Społeczną Orkiestrę Dętą w Poraju, Związek Kombatantów RP w Poraju, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w Poraju, ks. proboszcza dra Zdzisława Zgrzebnego, a także środowiska Oświaty Gminy Poraj.

Tą część uświetnił również występ zespołu „Plus Minus”.

Podczas uroczystości na scenie „Bajki” rozstrzygnięto również Gminny Konkurs „Barwy Wolności”.
Jury w składzie: Marcin Pilis (prozaik, dziennikarz – przewodniczący), Izabela Skabek (autorka wierszy i opowiadań dla dzieci) oraz Katarzyna Kaźmierczak (historyk, zastępca wójta Gminy Poraj) ogłosiło następujący werdykt:

kat.: Dzieci i Młodzież:
I miejsce: Maria Wróbel – SP Żarki Letnisko

II miejsce: Małgorzata Ociepka – SP Choroń

Wyróżnienie: Natalia Mrowiec – SP Kuźnica Stara

kat.: Dorośli:
I miejsce: Krystyna Bodnar-Miler – wiersz „Bieszczady”

II miejsce: Anna Zagroba – „Rodzinna Pamiątka”

III miejsce: Wiesław Popielak – „Miniatura o Choroniu – mojej małej ojczyźnie”

Zwycięzcy otrzymali z rąk wicestarosty Anny Sochy-Korendy, wójta Łukasza Stachery oraz członka jury Katarzyny Kaźmierczak nagrody oraz podziękowania za tak piękny sposób przedstawiania szacunku i miłości dla naszej Ojczyzny.

Ostatnią częścią uroczystości było oficjalne otwarcie Izby Regionalnej Gminy Poraj, znajdującej się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Poraju. O tym wydarzeniu napiszemy w osobnym newsie.

Organizatorem obchodów święta był Wójt Gminy Poraj, Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju oraz Referat Komunikacji Społecznej, Informatyki Promocji UG Poraj.

Skip to content