INFO DO KONKURSU FOTOGRAFICZNO-LITERACKIEGO

Ważne informacje dotyczące konkursu dla uczniów kl. VII-VIII SP i młodzieży.

Ze względu na obowiązującą ustawę odnośnie ochrony danych osobowych, jeżeli na fotografii zgłoszonej do konkursu znajdą się osoby trzecie, do karty zgłoszenia należy dołączyć podpisaną przez nie zgodę na opublikowanie wizerunku. Zarówno fotografie (w dużej rozdzielczości) jak i prace literackie (w pliku tekstowym lub pdf) zgłoszone do konkursu, mogą być również przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail: z dopiskiem w tytule: KONKURS.

Na wszystkie nadesłane w ten sposób zgłoszenia zostaną przesłane potwierdzenia otrzymania wiadomości.

 

 

 

Skip to content