JUBILEUSZOWO – KONCERTOWO cz. II

Za nami wyjątkowe wydarzenie artystyczne. Na scenie plenerowej, przy pięknej pogodzie i w gronie znamienitych gości, uczciliśmy trzy jubileusze:

10-lecie zespołu „Szalona Piątka Plus”, 15-lecie Ogólnopolskiego Konkursu Rękodzieła Artystycznego organizowanego w ramach XV Folkloriady Jurajskiej oraz 20-lecie Jurajskiej Kapeli Biesiadnej z Poraja. Było uroczyście, wspomnieniowo, a przy tym serdecznie i rodzinnie.

Rok 2021 jest bardzo ważny w kalendarzu zarówno zespołu wokalnego „Szalona Piątka Plus” jak również „Jurajskiej Kapeli Biesiadnej” z Poraja. To właśnie w tym roku mija 10 lat, od kiedy „Szalona Piątka Plus” stanęła po raz pierwszy na scenie, natomiast 20 letnią działalnością może poszczycić się „Jurajska Kapela Biesiadna”.

Oczywiście, Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego i władze Gminy Poraj, nie zapomnieli o tak zacnych rocznicach i zorganizowali w minioną sobotę (11 września) uroczysty koncert jubileuszowy.

Przed budynkiem GOK na plenerowej scenie Jubilatów przywitał prowadzący całą uroczystość – zastępca kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych UG Poraj – Andrzej Kozłowski, który przedstawił zebranym gościom historię powstania zespołu jak również kapeli, po czym nastąpiła pierwsza część koncertu podczas której szanowni Jubilaci zostali nagrodzeni za swoją artystyczną działalność. Jubilatów mogliśmy także podziwiać na scenie zarówno w melodiach ludowych oraz w znanych polskich i światowych przebojach. Tego dnia nie mogło zabraknąć gratulacji i życzeń. [-Oba nasze zespoły, pomimo, że wykonują jakże różny od siebie repertuar muzyczny, są najlepszymi ambasadorami kultury w Gminie Poraj. Jurajska Kapela Biesiadna i Szalona Piątka Plus odnoszą sukcesy, promują naszą gminę, wspierają bardzo wiele inicjatyw i aktywnie uczestniczą w różnych przedsięwzięciach. Zespoły wnoszą istotny wkład w tworzenie urozmaiconej przestrzeni kulturowej gminy. Cieszę się, że kapela swoją działalnością artystyczną przyczynia się do kultywowania tradycji, natomiast zespół pań wnosi ogromny wkład w popularyzację polskiej piosenki oraz przybliża piosenki francuskie czy włoskie polskim słuchaczom. Dzięki ich działalności w życiu każdego słuchacza może rozkwitnąć optymizm i radość, które obecne są w niemal każdym przejawie funkcjonowania zespołów i udzielają się nam wszystkim ] – powiedziała Wójt Gminy Poraj – Katarzyna Kaźmierczak.

Jurajska Kapela Biesiadna” oraz zespół „Szalona Piątka Plus” z rąk Wójt Gminy Poraj – Katarzyny Kaźmierczak otrzymali czeki o wartości 2000 zł (każdy), natomiast czeki o wartości 1500 zł wręczyła Dyrektor GOK – Magdalena Ryziuk-Wilk. Na wniosek Stowarzyszenia Wspólnota Gaude Mater, kapituła Sejmiku Województwa Śląskiego przyznała honorowe odznaki „Zasłużony dla Województwa Śląskiego” kierownikowi Jurajskiej Kapeli Biesiadnej – Mirosławowi Podlejskiemu, zespołowi „Szalona Piątka Plus” oraz KGW „Malwy”. Okolicznościowe medale wręczyli: Radny Sejmiku Województwa Śląskiego – Stanisław Gmitruk oraz Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Gaude Mater – Roman Kryst. Jubilaci otrzymali także pamiątkowe dyplomy, statuetki oraz kwiaty i flower box-y z tulipanami wykonanymi w GOK Poraj, a nade wszystko gratulacje i podziękowania za wkład pracy społecznej i zaangażowanie w rozwój kultury w Gminie Poraj. Nie zabrakło również gratulacji od Łukasza Stachery – Wójta Gminy Poraj w latach 2010 – 2018, w imieniu którego pamiątkowe statuetki Jubilatom wręczyła Anna Socha-Korendo – Radna Powiatu Myszkowskiego. Jubileusz obu zespołów pozwolił podsumować ich dotychczasową działalność, ale przede wszystkim docenić tych, którzy na przestrzeni dekad tworzyli kulturę naszego regionu, wkładając w to wiele zaangażowania i serca. Nie zapomniano również o osobach, które przez wszystkie lata działalności Jubilatów były z nimi związane w mniejszym lub większym stopniu. Dla nich wszystkich przygotowano i uroczyście wręczono okolicznościowe statuetki.

Jednak nie tylko Jubilaci występowali na scenie podczas swojego święta. Przed zgromadzoną widownią wystąpiła także Krystyna Maciejewska-Gniatkowska wraz z zespołem w składzie: Mariusz Czernecki – klawisze, aranżacje, Przemysław Szymanek – bas, Łukasz Bielawski- perkusja, Tomasz Świąć – gitara, Rafał Polegaj – trąbka, saksofon. Artystka zaśpiewała utwory napisane przez Mirosława Podlejskiego, z którym zaśpiewała również w duecie. Wysoki poziom wokalny K. Maciejewskiej-Gniatkowskiej zachwycił zgromadzoną widownię.

Jak na uroczysty koncert przystało – nie mogło zabraknąć Gwiazdy Wieczoru – tym razem dla zgromadzonych gości zaśpiewał Witold Paszt z Zespołem „VOX”, który zachęcił publiczność do wspólnej zabawy. Bo któż nie zna takich utworów jak „Bananowy Song” czy „Szczęśliwej drogi już czas”? Perfekcja wykonania, niezwykła charyzma VOX-ów oraz wspaniały kontakt z publicznością – wszystko to razem sprawia, że koncerty z ich udziałem są wyjątkowym przeżyciem i ucztą muzyczną dla fanów bez względu na wiek.

Na pewno ten niezwykły jubileuszowy koncert na długo pozostanie w pamięci nie tylko Jubilatów, ale wszystkich zgromadzonych gości.

Zaproszenie na to wydarzenie artystyczne przyjęli: poseł do Parlamentu Europejskiego – Marek Balt, radny Sejmiku Województwa Śląskiego – Stanisław Gmitruk, radni powiatowi: Anna Socha-Korendo, Rafał Kępski i Mariusz Karkocha, skarbnik Gminy Poraj – Anna Kukla, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Gaude Mater – Roman Kryst z żoną Grażyną Łoś-Kryst – skarbnikiem Stowarzyszenia, asystent Posła RP Izabeli Leszczyny – Damian Węgrzyński, radni Gminy Poraj: Łukasz Boroń, Bartosz Rajczyk, Andrzej Tkacz, Krystyna Maciejewska-Gniatkowska – Honorowa Obywatelka Gminy Poraj, artystka, piosenkarka, Ewelina Drzewiecka – kierownik Centrum Integracji Społecznej w Poraju, Michał Drzewiecki – sołtys Żarek Letniska, Edward Mizera – sołtys Choronia, oraz goście i przyjaciele Jubilatów.

Poniżej przybliżamy naszych Jubilatów.

JURAJSKA KAPELA BIESIADNA

Jurajska Kapela Biesiadna – powstała w 2001 roku. Przez 3 lata współpracowała z Januszem Gniatkowskim jako zespół towarzyszący na koncertach.Repertuar kapeli jest w całości własny, kompozycje i teksty w większości stworzył kierownik kapeli – Mirosław Podlejski. Piosenki opowiadają o życiu i zwyczajach na Jurze. Zespół koncertuje zarówno na lokalnych uroczystościach i przyjmuje zaproszenia na występy w całym kraju. W ciągu swojej działalności Jurajska Kapela Biesiadna dała już ponad 250 koncertów. Od 2007 roku Kapela rozpoczęła współpracę z zespołem śpiewaczym „Malwy”, a od 2008 roku nawiązała współpracę ze Śląskim Oddziałem Doradztwa Rolniczego. W tym samym roku Kapela wydaje pierwszą płytę pt. „Jest wesoło”. Wszystkie piosenki na płycie są autorstwa Mirosława Podlejskiego, oparte na muzyce naszego regionu i mówią o miejscowościach i zwyczajach panujących na Jurze. Efektem współpracy kapeli z ŚODR są liczne koncerty w całej Polsce. Od Redyku w Korbielowie przez święto ziemniaka w Skierniewicach, aż po łosot w Węgierskiej Górce. Rok 2017 rozpoczął się od wydania kolejnej płyty noszącej nazwę „W Poraju jak w raju”- tytuł jej nawiązuje do powiedzenia Janusza Gniatkowskiego. Przez dwadzieścia lat Kapela aktywnie działa przy Gminnym Ośrodku Kultury biorąc czynny udział w różnorodnych przedsięwzięciach artystycznych, często będąc ich współtwórcą. W roku 2015 i 2016 kapela zdobyła III miejsce, natomiast w latach 2018 oraz 2019 wyróżnienia na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel Podwórkowych w trakcie Folkloriady Jurajskiej.

SZALONA PIĄTKA PLUS

Zespół powstał we wrześniu 2011 roku, a od roku 2012 działa przy Gminnym Ośrodku Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju. Zaczynał jako pięcioosobowa grupa, później dochodziły następne osoby stąd nazwa „Szalona Piątka Plus”. Aktualnie zespół posiada siedmioosobowy skład. „Szalona Piątka Plus” to zespół wokalny, o bardzo bogatym i różnorodnym repertuarze. Wykonuje piosenki Niemena, Cohena, zespołu Pod Budą, Alicji Majewskiej, Skaldów, Marka Grechuty, Maryli Rodowicz, a także z repertuaru Janusza Gniatkowskiego. W repertuarze znajdują się również piosenki patriotyczne, a także francuskie i włoskie. „Szalona Piątka Plus” bierze udział w wielu festiwalach zdobywając nagrody. Najcenniejsze z nich to wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Francuskiej im. Edith Piaf w Krakowie, III nagroda na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Włoskiej w Krakowie. Zespół wielokrotnie zdobywał nagrody na Juwenaliach III Wieku w Warszawie, Grand Prix, w Siewierzu – Seniorada, III i II nagrodę na Festiwalu Piosenki Krakowskiej, a także kilkakrotnie na Festiwalu Piosenek Janusza Gniatkowskiego w Poraju i w Boronowie. Zespół bierze udział w wielu koncertach np. w Zakładzie Karnym w Lublińcu, w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu, na Piernikaliach w Łodzi. Panie są przedstawicielkami różnych zawodów, są wśród nich nauczycielki, prawniczka, architekt, ekonomistka….Co je łączy? Miłość do muzyki, przyjaźń i chęć pokazania, że 50 + to siła, ambicja, talent!

 

Skip to content