ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „MALWY”

ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „Malwy” powstał w 2007 roku. Repertuar muzyczny obejmuje przyśpiewki ludowe, biesiadne oraz obrzędowe. Zespół aktywnie uczestniczy w imprezach lokalnych, krajowych, przeglądach i konkursach. Panie występują corocznie na dożynkach powiatowych i wojewódzkich. Przewodniczącą jest Halina Podlejska, a kierownikiem muzycznym Mirosław Podlejski. Zespół występuje z muzycznym towarzyszeniem Jurajskiej Kapeli Biesiadnej. „Malwy” są Laureatkami III miejsca XII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenek Janusza Gniatkowskiego, który odbył się w czerwcu 2021 roku. Za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju kultury, animowania przedsięwzięć artystycznych i promocję Gminy w roku 2012 „Malwy” otrzymały tytuł „Mecenas Kultury” w kategorii Altruista.

Skip to content