KGW „MALWY”

Zespół KGW „Malwy” powstał w 2007 roku. Repertuar muzyczny obejmuje przyśpiewki ludowe, biesiadne oraz obrzędowe. Zespół aktywnie uczestniczy w imprezach lokalnych, krajowych, przeglądach i konkursach.

W roku 2008 swoimi występami uświetnił 33 imprezy lokalne, jak również występując po całym kraju.

Zespół składa się z 10 osób. Kierownikiem muzycznym jest Mirosław Podlejski.

Skip to content