KONKURS PLASTYCZNY „TAK DLA CZYSTEGO POWIETRZA”

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i świetlic środowiskowych do udziału w Konkursie Plastycznym z zakresu efektów likwidacji niskiej emisji pt. „TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA” organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i podopiecznych świetlic środowiskowych z województwa śląskiego, w następujących kategoriach wiekowych:
Kategoria A – 6-7 lat,
Kategoria B – 8-9 lat,
Kategoria C – 10-11 lat,
Kategoria D­ – 12-13 lat,
Kategoria E – 14- 15 lat,
którzy w czasie trwania Konkursu przystąpią do niego zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Konkursu.
Konkurs ogłoszony jest na stronie internetowej Funduszu: www.wfosigw.katowice.pl.
Prace konkursowe, zgodnie z regulaminem konkursu, należy nadsyłać do 13 listopada 2020 roku do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do WFOŚiGW w Katowicach) na adres Organizatora (ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice) z dopiskiem „Konkurs plastyczny”.
Prace przesłane po terminie nie będą brać udziału w konkursie.
Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi do końca grudnia 2020 r.
Osobą odpowiedzialną za organizację Konkursu Plastycznego ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest Pani Małgorzata Gałuszka, tel. 32 6032 398, e-mail:
REGULAMIN KONKURSU: https://www.wfosigw.katowice.pl/…/…/regulamin_TAK_dla_CP.pdf
KARTA ZGŁOSZENIOWA: https://www.wfosigw.katowice.pl/…/pazdziernik20/zgloszenie_…
Konkurs jest współfinansowany ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Skip to content