MŁODYM UTALENTOWANYM LAUREATOM GRATULUJEMY!

PREZENTUJEMY JURAJSKIE JESIENNE PEJZAŻE UWIECZNIONE NA PRACACH LAUREATÓW MIĘDZYPOWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO POD PATRONATEM

WÓJTA GMINY PORAJ – ŁUKASZA STACHERY
pt.:„BARWY JESIENI NA JURZE”.

 

Skip to content