NOWE PRZESTRZENIE, NOWE MOŻLIWOŚCI!

W miniony piątek 15 września w Galerii Sztuki Współczesnej, działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju, odbyło się niezwykłe wydarzenie artystyczne – pierwsza edycja „Poraj Art Session”.

Przedsięwzięcie to zostało połączone z oficjalnym otwarciem nowych pomieszczeń w GOK-u. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera.Poraj Art Session” to platforma integracyjna różnych środowisk twórczych, artystów zawodowych i tych nieprofesjonalnych. To miks różnych rodzajów sztuki, które w piątek 15 września wzajemnie się przenikały, inspirowały, poznawały i nakręcały do działania, właśnie w Poraju. Pomysłodawcą i organizatorem „Poraj Art Session” był Gminny Ośrodek Kultury w Poraju, ale to sami twórcy stworzyli ten fantastyczny projekt.

Muzycy, którzy tego dnia zagrali swoje koncerty, czyli „Sąsiedzi”, „Dzika Plaża” i „Set The Point” pokazali, jak wielką moc ma muzyka, jej różne rodzaje, znakomite aranżacje i ta nieskończona ilość różnych emocji, jaką ze sobą niesie.

Grupa „Kolor”, której wernisaż wystawy również był częścią „Poraj Art Session”, przeniosła wszystkich w świat malarstwa, grafiki, rzeźby i ceramiki. Podziwialiśmy prace: Zofii Chwastek, Eweliny Kustry, Marty Jędrzejewskiej, Mirosławy Romańskiej, Marty Raźniewskej, Barbary Dobosz-Szmidy, Klaudii Zalegi, Bogusława Chwastka, Andrzeja Dyji, Jakuba Jadczyka, Janusza Marcisza oraz Zygmunta Makucha (nieżyjącego już artysty, który był mocno związany z Grupą „Kolor” od samego jej powstania).

W czasie tego projektu swoje „pięć minut” mieli również członkowie klubu literacko-historycznego „Pod Strofą” działającego przy GOK, którzy zaprezentowali swoje wiersze i przenieśli nas w poetycką przestrzeń. Wszyscy zebrani mieli przyjemność wysłuchać prezentacji: Wiesława Popielaka, Anny Zagroby, Krystyny Bodnar-Miler, Barbary Nowak oraz Staszka Miszczyka.

Tego dnia atmosfera była naprawdę wyjątkowa, bo tworzyli ją wyjątkowi ludzie. Oprócz artystów, porajską Galerię odwiedzili także: wicestarosta myszkowska Anna Socha-Korendo, wójt Łukasz Stachera, zastępca wójta Katarzyna Kaźmierczak, przewodniczący Rady Gminy Poraj Andrzej Pawłowski oraz wiceprzewodniczący Mariusz Karkocha, przewodnicząca ds. Oświaty Jolanta Kozak, radny Andrzej Ludwikowski, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Poraju Anna Wągrowska-Kumor, kierownik ZEAS Anna Kukla, kierownik GOPS Celina Giermala, dyrektor Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu Jadwiga Kidawa oraz pracownicy Centrum Integracji Społecznej.

Tego dnia wszystko kręciło się wokół sztuki.

Otwarcie nowych pomieszczeń w GOK-u, to kolejny dowód na to, że w Gminie Poraj kultura jest bardzo ważnym elementem, że rozwija się i kwitnie. Pomieszczenia, które dziś otwieramy z pewnością przyczynią się do zwiększenia możliwości funkcjonowania naszego Gminnego Ośrodka Kultury” – mówił podczas otwarcia wójt Łukasz Stachera.

Wygląd nowych pomieszczeń w GOK-u to zasługa, w głównej mierze, Centrum Integracji Społecznej w Poraju.

To, co za chwilę Państwo zobaczycie, to spełnienie kolejnych marzeń GOK-u, a ich spełnienie było możliwe dzięki grupie ludzi. Przede wszystkim chciałabym podziękować władzom Gminy, na czele z panem wójtem, który był motorem napędowym tego projektu. Przy działalności kulturalnej, którą realizujemy bardzo ważna jest atmosfera, ważne jest stworzenie odpowiedniego klimatu do działania tak, by to mogło przełożyć się na zamierzone efekty. I właśnie za tą niesamowicie sprzyjającą kulturze atmosferę dziękuję dzisiaj władzom Gminy: wójtowi, zastępcy wójta i Radzie Gminy” – mówiła dyrektor GOK Magdalena Ryziuk-Wilk, przekazując władzom Gminy Poraj, jako wyraz podziękowania za współpracę, obraz autorstwa Zofii Chwastek.

W tym roku GOK świętuje jubileusz 40-lecia i to, co wydarzyło się w ciągu tych czterech dekad, to zasługa pracujących tu ludzi. Tych, którzy kiedyś tworzyli obraz kultury w naszej Gminie i tych, którzy tworzą go obecnie. Misją naszego ośrodka jest „działanie z pasją”. By stworzyć nowe pomieszczenia GOK rozpoczął współpracę z Centrum Integracji Społecznej (CIS) – nowym organizmem i wykorzystaliśmy ich „świeżą krew”, by wspólnie doprowadzić do finiszu ten remont. Remont, który był odpowiedzią GOK-u na realne potrzeby środowiska artystycznego naszej Gminy. Stworzyliśmy z CIS-em jedną drużynę, która miała osiągnąć jeden cel i udało nam się. „One dream, one team” – takie hasło mi przyszło do głowy myśląc o tym, czego wspólnie dokonaliśmy. Dziś GOK dziękuje całemu CIS-owi” – mówiła dyrektor GOK Magdalena Ryziuk-Wilk, która wspólnie z wójtem Łukaszem Stacherą, na ręce kierownika CIS Eweliny Drzewieckiej, przekazała „Anioła Dobroczynności” jako wyraz podziękowania za współpracę i zrealizowanie remontu.

Na wydarzeniu „Poraj Art Session” obecni byli pracownicy CIS, a wśród nich kierownik Ewelina Drzewiecka wraz z instruktorami: zawodu warsztatu artystycznego – Klaudią Zalegą, zawodu warsztatu budowlanego – Adamem Rogalą, zawodu warsztatu stolarskiego – Sebastianem Palimąką, zawodu warsztatu ogrodniczego – Piotrem Gonerą oraz pracownikiem socjalnym Edytą Ząbkiewicz, główną księgową Elżbietą Rosikoń i pracownikami administracyjnymi: Anną Ociepką i Magdaleną Duś.

Tego dnia podziękowania powędrowały również do kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Pozyskiwania Środków Adama Zaczkowskiego, a także do Marka Minkiny, Sławomira Widawskiego, Rafała Kluzy i innych pracowników Urzędu Gminy, którzy dołożyli starań, by remont doprowadzić do finiszu.

Oficjalną ceremonię otwarcia nowych pomieszczeń, poprowadził Andrzej Kozłowski, kierownik Referatu Komunikacji Społecznej, Informatyki i Promocji w Urzędzie Gminy Poraj.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera, dyrektor GOK w Poraju Magdalena Ryziuk-Wilk oraz goście honorowi: wicestarosta Myszkowska Anna Socha-Korendo, wicewójt Gminy Poraj Katarzyna Kaźmierczak, przewodniczący Rady Gminy Poraj Andrzej Pawłowski oraz przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Gminy Poraj – Jolanta Kozak.

Wszyscy goście zostali zaproszeni do nowo zaadoptowanych pomieszczeń, gdzie mogli zobaczyć salę taneczną i muzyczną, pomieszczenie CIS-u oraz salę dla dorosłych plastyków.

 

Skip to content