OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA W PORAJU

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja odbyły się tradycyjnie w kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poraju,

a następnie pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie złożono wiązanki, kwiaty i odbyła się część artystyczna.
Obchody rocznicy uchwalenia pierwszej w Europie ustawy zasadniczej rozpoczęły się tradycyjnie uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poraju, którą celebrował ks. dr Zdzisław Zgrzebny, proboszcz parafii.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz gminy, wśród nich: wójt Łukasz Stachera, wicestarosta myszkowska Anna Socha-Korendo, zastępca wójta Katarzyna Kaźmierczak, przewodniczący Rady Gminy Poraj Andrzej Pawłowski, radni Gminy, mieszkańcy Gminy Poraj, turyści. Licznie stawili się uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z pocztami sztandarowymi oraz żołnierze, harcerze z Poraja wraz z Gromadą Zuchową z Żarek Letniska, strażacy ochotnicy, pracownicy samorządowi, przedstawiciele organizacji społecznych, pozarządowych, partii politycznych.

Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy uroczystości maszerowali w pochodzie przy dźwiękach Orkiestry Dętej z Poraja, docierając pod pomnik na Skwerze Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie złożono kwiaty
i wiązanki.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił wójt Łukasz Stachera, w którym oprócz przypomnienia historycznych faktów związanych z uchwaleniem Konstytucji, wspomniał również o 14. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Część artystyczną, która odbyła się również przy Pomniku Marszałka, uświetnił występ Zespołu „Nastolatki”.

Skip to content