PORAJSCY SENIORZY ŚWIĘTOWALI!

Blisko 100 osób, Seniorów i gości zaproszonych, spotkało się w poniedziałek (27 września) na sali widowiskowo-kinowej „Bajka”, by wspólnie uczcić VII Gminny Dzień Seniora.

To było niezwykłe spotkanie. Przepełnione serdecznością i dobrą energią.

[- Gminny Dzień Seniora po raz pierwszy został zorganizowany w 2015 roku i powstał

z potrzeby serca, z chęci wyrażenia szacunku i wdzięczności dla całego środowiska Seniorów działających na rzecz rozwoju kultury w Gminie Poraj. W ten sposób od kilku lat dziękujemy Państwu, że z nami jesteście, że zawsze możemy liczyć na Państwa zaangażowanie, serce, życzliwość]- mówiła dyrektor GOK – Magdalena Ryziuk-Wilk rozpoczynając uroczystość.
Środowisko seniorów było jak zwykle licznie reprezentowane, choć i tak ograniczone, ze względu na obostrzenia związane z pandemią.

W „Bajce” spotkali się przedstawiciele wszystkich aktywnie działających grup seniorskich. Zaproszenie na tę wyjątkową uroczystość przyjęli również: posłanka na Sejm RP –

Izabela Leszczyna, radny powiatowy – Mariusz Karkocha, przewodniczący Rady Gminy Poraj – Sylwester Sawicki, siostra Estera – Ewa Cegielska – dyrektor Domu Pomocy Społecznej

im. Św. Brata Alberta w Poraju, ks. dr Zdzisław Zgrzebny – proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Edyta Ząbkiewicz – za-ca kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poraju oraz aspirant sztabowy Marta Gabryś – kierownik Referatu Prewencji Komisariatu Policji w Koziegłowach i aspirant sztabowy Robert Gołda – dzielnicowy Gminy Poraj z Komisariatu Policji w Koziegłowach. Tego dnia nie mogło nie być z nami sołtysów reprezentujących poszczególne sołectwa Gminy Poraj, którzy na co dzień są przecież doskonałymi i niezastąpionymi łącznikami na linii Gmina – Seniorzy.

[- Dziękuję wszystkim Seniorom za całokształt pracy na rzecz społeczności lokalnej Gminy Poraj. Wykazujecie Państwo aktywność, której wszyscy możemy się od Was uczyć, naśladować Was, brać przykład. Wszyscy z Państwa osobiście angażujecie się nadal

w wypełnianie społecznych funkcji, przejawiające się inicjatywami, działaniami

i wrażliwością na potrzeby społeczne mieszkańców naszej Gminy. Państwa kreatywność oraz pomysłowość i twórcza inwencja, stały się istotne dla naszej gminy, przyczyniając się do skuteczniejszego rozwiązywania żywotnych i istotnych spraw lokalnej społeczności]-mówiła podczas uroczystości Dnia Seniora wójt Gminy Poraj – Katarzyna Kaźmierczak.

PODZIĘKOWANIA CZ. I

Osoby reprezentujące poszczególne środowiska seniorskie lub też współpracujące z nimi, otrzymały tego dnia z rąk wójt Gminy Poraj – K. Kaźmierczak oraz posłanki na Sejm RP – I. Leszczyny pamiątkowe dyplomy.

Za twórcze zaangażowanie w rozwój kultury w Gminie Poraj oraz działalność społeczną na rzecz środowiska Seniorów dyplomy otrzymali:

Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Gaude Mater, kierownik muzyczny Zespołu Śpiewaczego „Choronianki” – Roman Kryst

Skarbnik Stowarzyszenia Wspólnota Gaude Mater – Grażyna Łoś-Kryst

KGW „MALWY” – przewodnicząca Halina Podlejska

KGW „CHORONIANKI” – przewodnicząca Henryka Klimek

KGW „KALINA” – przewodniczące: Teodora Kostarczyk, Danuta Ryczek

KGW „NATALINKI” przewodnicząca Irena Jędruszek

KGW „ŻARECKIE JARZĘBINKI” przewodnicząca Urszula Gwara

ZESPÓŁ „ŻARECKIE JARZĘBINKI” kierownik zespołu Zbigniew Wieczorek

PZERiI Koło Terenowe w Poraju – przewodniczący Andrzej Jasiulek

PZERiI Koło Terenowe w Żarkach Letnisku – przewodniczący Józef Zimoląg

PZERiI Koło Terenowe w Jastrzębiu – przewodnicząca Bogusława Chwist

PZERiI Koło Terenowe w Choroniu – przewodnicząca Barbara Skóra

Towarzystwo Przyjaciół Żarek Letniska – prezes Barbara Woźniak

Jurajska Kapela Biesiadna – kierownik muzyczny Mirosław Podlejski

Kapela Biesiadna z Choronia – Józef Ślusarz, Kazimierz Noszczyk

Orkiestra Dęta z Choronia – prezes Wiesław Duda

Orkiestra Dęta z Poraja – prezes Marek Salamoński

Zespół Wokalny„Szalona Piątka Plus” – kierownik muzyczny Elżbieta Jatulewicz

Członkowie Klubu Literacko-Historycznego „Pod Strofą” – Wiesław Popielak, Krystyna Bodnar-Miler, Lidia Kidawa, Stanisław Miszczyk

Stowarzyszenie „Marina Poraj” – prezes Urszula Grzywacz

Koło Pszczelarzy w Choroniu – Władysław Rajczyk

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego – prezes Grzegorz Sawicki

Zespół „Żareckie Jarzębinki” i „Kalina” – kierownik muzyczny Zdzisław Zasuń

oraz członkowie Klubu Dorosłego Plastyka „Kolor” – Mirosława Romańska, Bogusław Chwastek, Barbara Dobosz-Szmida

Jerzy Maszczyk – pasjonat lokalnej historii, współautor albumów o historii Gminy Poraj.

PODZIĘKOWANIA CZ. II

Za zaangażowanie i aktywną współpracę na rzecz środowiska Seniorów Gminy Poraj. Za dostrzeganie potrzeb osób w jesieni życia i wspieranie ich w pokonywaniu trudności życia codziennego dyplomy otrzymali:

Proboszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poraju – ks. dr Zdzisław Zgrzebny

Ks. Zbigniew Dudek – Dom Rekolekcyjny Towarzystwo Świętego Pawła w Masłońskim

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Poraju – Siostra Estera-Ewa Cegielska

Kierownik GOPS – Małgorzata Pawlik-Karcz

Zastępca kierownika GOPS – Edyta Ząbkiewicz

Kierownika SPZOZ – Aneta Sowińska

Komendant Komendy Policji w Koziegłowach nadkom. mgr Krzysztof Macherzyński

Dzielnicowy Gminy Poraj, Komisariat Policji w Koziegłowach – asp. sztab. Robert Gołda

Prezes Związku Kombatantów RP Beata Polak

Przewodnicząca PZERiI w Myszkowie – Genowefa Lasecka

Sołtys Kuźnicy Starej – Przemysław Bąk

Sołtys Choronia – Edward Mizera

Sołtys Jastrzębia – Dorota Sawicka

Sołtys Poraja – Barbara Caban

Sołtys Dębowca – Anna Ociepka

Sołtys Masłońskiego – Sławomir Widawski

Sołtys Żarek Letniska – Michał Drzewiecki

Sołtys Gęzyna – Jan Podsiadlik

NIESPODZIANKI DLA SENIORÓW


Dzięki naszym wspaniałym sponsorom, którzy jak zawsze nas nie zawiedli i wsparli organizację VII Gminnego Dnia Seniora, każdy Senior otrzymał upominek. Główną nagrodą był dwuosobowy, trzydniowy wyjazd na baseny termalne do Białki, ufundowany przez Towarzystwo Turystyczne Dla Osób Po 50 roku życia – „Złoty Wiek” z Poraja. Natomiast po zakończonym spotkaniu wszyscy goście otrzymali tzw. pakiet na wynos, czyli smaczne ciasto od cukierni BREL i zdrowe smoothie od firmy SOKPOL.

Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim fundatorom upominków dla Seniorów.

W tym roku to szczególne święto wsparli: PRIMPOL AGD, ANCORA COLLECTION, POLONTEX, ORLEN – STACJA PALIW W PORAJU, MIĘDZYPOWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY

W MYSZKOWIE, CIASTKARNIA BREL i SOKPOL.
DZIĘKUJEMY!!!

CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA

Dla licznie przybyłych gości został przygotowany program artystyczny. Gwiazdą tegorocznego Dnia Seniora był Oskar Jasiński – niezwykle charyzmatyczny, muzykalny

i pełen humoru artysta – tenor, absolwent Katowickiej Akademii Muzycznej wydziału wokalno – aktorskiego. O. Jasiński jest laureatem kilku międzynarodowych konkursów wokalnych. Permanentnie współpracuje jako solista z wieloma polskimi orkiestrami

i filharmoniami. W koncercie dominowały utwory lekkie i przyjemne. Tego dnia wybrzmiały arie ze znanych operetek m.in.: „Wielka sława to żart”, „Skrzypek na dachu”, które zachęciły zebraną publiczność do wspólnego śpiewania. Seniorzy mieli przyjemność nauczyć się hymnu pt. „Seniorzy z Poraja”, który został przygotowany specjalnie na Ich święto przez samego Artystę.

Specjalną muzyczną dedykację dla Seniorów przygotowały również „Malwy”, które przy akompaniamencie Jurajskiej Kapeli Biesiadnej z Poraja zaśpiewały piosenki w treści nawiązujące do głównych bohaterów tego wieczora – czyli Seniorów.

Podczas poniedziałkowego wieczoru Seniorzy pokazali, że są wciąż młodzi duchem, że ludzie w jesieni życia mogą i chcą być aktywni, kreatywni i wciąż chcący realizować swoje pasje. Kolejny Dzień Seniora w Poraju przeszedł już do historii, lecz już dziś mamy nadzieję, iż w przyszłym roku spotkamy się w dobrym zdrowiu i w takim samym, a może jeszcze liczniejszym, składzie.

Tego dnia zostały również przyznane wyróżnienia specjalne dla dwóch wyjątkowych osób – Ewy Matuszczyk i Adama Grajdka, ale o tym w kolejnym wpisie.

Tymczasem składamy najlepsze życzenia wszystkim Seniorom Gminy Poraj. Niech omijają Was wszystkie smutki, a chwil prawdziwej radości będzie jak najwięcej. Zdrowia i wielu okazji do wspólnych – z GOKiem – spotkań!

Skip to content