SEBASTIAN KOS KOSTRZEWA I JEGO KADRY Z DNI GMINY PORAJ 2019