TRWA KONKURS PLASTYCZNY!

Przypominamy, że do 28 sierpnia można przesyłać prace w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Janusz Gniatkowski – twórczość i osobowość”.
Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:
– I kategoria – uczniowie klas I-III SP
– II kategoria – uczniowie klas IV-VIII SP
– III kategoria – młodzież szkół średnich i dorośli.

W konkursie oceniane będą wyłącznie prace plastyczne spełniające następujące kryteria:
– technika plastyczna płaska (rysunek, malarstwo, grafika),
– format B3 (kat. I), B3 – B1 (kat. I-III)
– każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę wykonaną samodzielnie
– nie dopuszcza się prac zbiorowych!

Regulamin dostępny jest w zakładce FESTIWALE.
FOT. Janusz Mielczarek

Skip to content