WYRÓŻNIENIA SPECJALNE ZA 43 LATA PRACY!

VII Gminny Dzień Seniora był również okazją do uhonorowania dwóch wyjątkowych ludzi, ludzi o wielkim sercu i pasji, którzy przez ponad 4 dekady z ogromnym zaangażowaniem prowadzili

jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespołów dziecięcych w Gminie Poraj. Mowa oczywiście o Ewie Matuszczyk i Adamie Grajdku i ich wspólnym zawodowym projekcie pod nazwą „Nastolatki”.

Dokładnie w 1977 roku, to właśnie Ewa Matuszczyk – jeszcze jako druhna – zachęciła swoich podopiecznych do zaśpiewania piosenki „Tak bardzo się starałem” na uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela. I tak się właśnie zaczęła historia, która nieprzerwanie trwała do 2020 roku, kiedy to obaj opiekunowie zdecydowali, że czas przejść na artystyczną emeryturę i oddać stery młodszym. Ogromny wpływ na tę decyzję miała pandemia i długa przerwa związana z przymusowym zawieszeniem prób. Od tamtego czasu działalność zespołu została zawieszona, ale z pewnością „Nastolatki” powrócą, zespół zostanie reaktywowany.

W uznaniu za serce, zaangażowanie, pasję i ogromny wkład pracy włożony na przestrzeni blisko 50 lat w działalność zespołu dziecięcego „Nastolatki”, za rozwijanie dziecięcych talentów wokalno-tanecznych i za pokazywanie artystycznej ścieżki kilku pokoleniom młodych ludzi – E. Matuszczyk i A. Grajdek otrzymali z rąk posłanki na sejm RP – Izabeli Leszczyny oraz wójt Gminy Poraj – Katarzyny Kaźmierczak pamiątkowe statuetki, dyplomy, a także bony upominkowe od GOK Poraj i nagrody ufundowane przez posłankę – I. Leszczynę.

[- Za te wszystkie lata pracy serdecznie Państwu dziękujemy. Ogromnie doceniamy wkład Państwa pracy włożony przez te ponad 4 dekady w rozwijanie talentów dzieci i młodzieży, za krzewienie kultury i promocję Gminy]- mówiła posłanka I. Leszczyna.

Podziękowania wyraziła również wójt K. Kaźmierczak mówiąc: [- Niekwestionowany poziom artystyczny, zarówno taneczny, jak i muzyczny prezentowany przez Zespół to efekt bardzo wielu godzin ciężkiej pracy i prób tanecznych pod Państwa kierownictwem. Wielkie zaangażowanie, entuzjazm i chęć rozwijania pasji przez dzieci i młodzież zaowocowało zespołem, który stał się wizytówką naszej gminy. Dziękujemy za wkład pracy w rozwój kultury i sztuki w Gminie Poraj oraz rozbudzanie muzycznych pasji wśród młodego pokolenia.]

Skip to content