XXIX Regionalne  Spotkania Recytatorskie „Wrażliwość na słowa”

Organizator Etapu Gminnego

Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju

I. CELE SPOTKAŃ:

 1. Zainteresowanie dzieci i młodzieży sztuką  żywego słowa.
 2. Pielęgnowanie kultury języka i zamiłowania do literatury pięknej.
 3. Rozwijanie i popularyzowanie amatorskiego ruchu recytatorskiego.
 4. Umożliwienie konfrontacji i wymiany doświadczeń instruktorom amatorskiego ruchu recytatorskiego.
 5. Zapewnienie instruktorom i nauczycielom konsultacji i instruktażu z zakresu recytacji i kategorii „Wywiedzione ze słowa”.

II.ZASADY PROGRAMOWE I WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Uczestnikami spotkań są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.

Uczestnicy występują w trzech kategoriach wiekowych

I klasy I – III szkoły podstawowej,

III klasy IV – VI szkoły podstawowej,

III uczniowie szkół gimnazjalnych

oraz w dwóch kategoriach artystycznych:

I recytacja

II wywiedzione ze słowa

(dotyczy tylko uczniów szkół gimnazjalnych)

 1. Prezentowany w kategorii recytacji   repertuar obejmuje utwór poetycki i fragment prozy.W najmłodszej grupie wiekowej możliwe jest zastąpienie prozy utworem poetyckim. W kategorii „wywiedzione ze słowa” repertuar jest dowolny (wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów), a forma prezentacji daje możliwość łączenia słowa mówionego z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem.
 1. W kategorii recytacji łączny czas prezentacji nie powinien przekroczyć 6 minut a w kategorii „Wywiedzione ze słowa” 8 minut.

 Przekroczenie podanego czasu regulaminowego będzie równoznaczne  z dyskwalifikacją uczestnika!

III. ZASADY ORGANIZACYJNE:

 1. W spotkaniach biorą udział uczestnicy z pięciu powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego, zawierciańskiego.
 2. Organizatorami eliminacji      w    miastach  i   gminach są   szkoły  podstawowe  i  gimnazja oraz domy  i  ośrodki  kultury. Spotkania maję charakter wieloetapowy i przeprowadzane są na drodze kilkustopniowych  eliminacji:
 • szkolnych – wyłaniających do dwóch recytatorów z każdej kategorii wiekowej /łącznie sześciu recytatorów, tj. czterech ze szkoły podstawowej i dwóch z gimnazjum/, oraz do dwóch prezentujących się    „wywiedzionym ze słowa”,
 •   gminnych  –  wyłaniających do dwóch   recytatorów z każdej kategorii wiekowej łącznie sześciu recytatorów oraz dwóch uczestników „wywiedzionego ze słowa”.
 •  powiatowych     –     mających na celu wyłonienie nie więcej  niż  dziesięciu  uczestników łącznie,z uwzględnieniem   wszystkich    kategorii   wiekowych i artystycznych.

Organizator przewiduje możliwość wytypowania do udziału w eliminacjach regionalnych Spotkań większej liczby wykonawców na korzyść danej kategorii, jeśli uczestnicy z pozostałych kategorii nie spełnią ustalonych przez komisję artystyczną wymogów. Prosimy jednak o przestrzeganie podanego limitu wykonawców, czyli dziesięciu łącznie ze wszystkich kategorii wiekowych i artystycznych.

 Eliminacje Gminne odbędą się:

 

w dn. 04.04.2017 r. – kat. I, kl. I – III

w dn. 05.04.2017 r. – kat. II, kl. IV – VI,

w dn. 05.04.2017 r. – kat. III, gimnazjum.

                Sala Widowiskowo – Kinowa „BAJKA”

         w Poraju

 

 

 O godzinie przesłuchań poinformujemy telefonicznie – będzie ona zależna od ilości nadesłanych zgłoszeń.

                Karty zgłoszenia prosimy przesyłać

do dn. 24 marca br.

    Zachęcamy do korzystania z tekstów najbardziej      

         współczesnych polskich autorów literatury

     dziecięcej i młodzieżowej. Jednocześnie prosimy

    o niepowielanie  repertuaru z poprzednich lat.

 

Powołana przez organizatora Komisja Artystyczna oceniać będzie prezentacje konkursowe wg następujących kryteriów:

– dobór repertuaru,

– interpretacja utworów,

– kultura słowa,

– ogólny wyraz artystyczny,

– celowość użycia pozasłownych środków

  wspomagających interpretację,

– kompozycja sceniczna prezentacji.

    ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

       W SPOTKANIACH!

KARTA-UCZESTNIKA-konkurs-recytatorski-2017.pdf (154 pobrania)

KONKURS-RECYTATORSKI-2017-regulamin-okł..pdf (144 pobrania)

Skip to content