ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ Z KOMPUTEREM!

Dzisiaj w naszym Ośrodku Kultury ostatni dzień warsztatów komputerowych w ramach projektu pt. „Zaprzyjaźnij się z komputerem (…), realizowanym przez Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury”

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Nabycie podstawowych kompetencji komputerowych przez uczestników warsztatów, powyżej 50 roku życia- to główne zamierzenie projektu. Warsztaty komputerowe były realizowane przez trzy dni 17-19 sierpnia. Wierzymy, że mieszkańcy gminy Poraj doskonale sobie poradzą i zdadzą test końcowy. Powodzenia!

 

Skip to content